Dom Pomocy Społecznej

Pawia 31

81-078, Gdynia

tel. 058 622 06 24

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom jest jednostką organizacyjną miasta Gdyni na prawach powiatu, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Dom przeznaczony jest dla 79 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Szczegółowe przepisy regulujące sposób funkcjonowania domu pomocy społecznej znajdują się, między innymi, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 163 z późn. zm.) i akcie wykonawczym (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012 poz.964) oraz statucie domu.

Wszelkie formalności dotyczące umieszczenia w Domu należy załatwiać we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.