Dom Pomocy Społecznej

Przebendowskiego 1

84-200, Wejherowo

58 672 15 91, 58 672 67 11

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób na łóżkach oraz wózkach inwalidzkich. W każdym segmencie mieszkalnym znajdują się: kuchenka podręczna oraz świetlica, w której znajduje się telewizor.

Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi, trzyosobowymi i jednym pokojem czteroosobowym. Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt taki jak: tapczan lub łóżko, stolik, krzesła, szafka przy łóżku, szafa, w niektórych również radio i telewizor. Dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacje. Kuchnia przygotowuje posiłki według diety określonej przez lekarza.

Wolny czas mieszkańcy mogą spędzać na zajęciach w pracowni terapii zajęciowej lub pomagać w przydomowym ogrodzie - agroterapia. Podopieczni Domu mogą korzystać również z oferty kulturalnej przygotowanej przez pracownika kulturalno-oświatowego. Mieszkańcy mogą również uczestniczyć w organizowanych przez Dom spotkaniach z innymi Domami, w imprezach okolicznościowych itp.

Potrzeby religijne mieszkańcy mogą zaspokoić w kaplicy Domu, w której codziennie odmawiany jest Różaniec, w każdą niedzielę i święta odprawiana jest Msza św.

Każdy mieszkaniec naszego Domu objęty jest opieką lekarza rodzinnego, który raz w tygodniu pełni dyżur w gabinecie pomocy doraźnej. Na specjalistyczne konsultacje lekarskie mieszkańcy dowożeni są pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, Dom posiada samochód marki Fiat DUCATO. Mieszkańcy DPS mają również możliwość skorzystania konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej.

W Domu Pomocy Społecznej znajdują się pomieszczenia rehabilitacyjne, w których wykonuje się między innymi: zabiegi z kinezyterapii, laseroterapii, magnetoterapii, fizykoterapii, naświetlenia lampami sollux, aquavibron i inne.

W ramach możliwości Dom Pomocy zapewnia respektowanie i korzystanie ze wszystkich praw  jakie należne są  mieszkańcom jako obywatelom Polski. Pracownik socjalny DPS reprezentuje mieszkańców w sprawach sądowych oraz urzędowych w trakcie załatwiania wszelkich formalności, związanych z wyrobieniem różnego typu dokumentów (dowód osobisty, paszport), otrzymaniem należnych świadczeń finansowych  (zasiłków z pomocy społecznej, rent, emerytur) oraz korzystaniem z dostępnych form wsparcia (dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zakupu sprzętu ortopedycznego itp.) Dom wspiera także mieszkańców w bezpiecznym przechowywaniu, a także wykorzystywaniu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych stanowiących  ich własność, prowadząc depozyt.

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1 statutowo przeznaczony jest dla 75 mieszkańców. Mieszkańcy zamieszkują w 1 budynku głównym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie ze standardami pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6m2 na osobę: w przypadku osób poruszających się samodzielnie – jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób; w przypadku osób leżących – jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób.

 Regularnie mieszkańcy Domu uczestniczą w wyjazdach na kręgle, odbywają się projekcje filmów z projektora multimedialnego w jadalni DPS, ponadto mieszkańcy wychodzą na spacery do parku i na zakupy przy pomocy stażystów i stałych wolontariuszy, mogą korzystać z zakupionych gier planszowych . Ponadto zgodnie z harmonogramem zajęć terapeutycznych, w tym kulturalno-oświatowych odbywają się na terenie Domu imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Babci, Dziadka, Walentynki, Andrzejki, obchodzone są święta religijne i państwowe. Odbywają się również wieczorki poetyckie przy współpracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wejherowie.

Dom Pomocy Społecznej stale współpracuje z Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie. W ramach współpracy słuchacze szkoły odbywają na terenie Domu praktyki zawodowe w zawodzie „Opiekun w Domu Pomocy Społecznej” i „Opiekun medyczny”.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.