Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


61-623 Poznań, Ugory 18/20

61-828-43-00

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20, czerpiący z czterdziestoletniej tradycji działania na rzecz seniorów Miasta Poznania, funkcjonuje jako w pełni wystandaryzowana placówka pomocy społecznej, która:

  • zapewnia usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych  w środowisku zamieszkania,
  • poprzez podmiotowe i zindywidualizowane traktowanie wszystkich mieszkańców, stwarza możliwości pobytu w atmosferze ciepła, zrozumienia, swobodnego wyrażania opinii i poglądów, realizacji swoich zainteresowań i hobby oraz nawiązywana pozytywnych i budujących relacji ze współmieszkańcami, kadrą kierowniczą i pracownikami Domu
  • uwzględnia w organizacji pracy oraz zakresie i poziomie świadczonych usług w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności,
  • zapewnia rozmaite formy usprawniania, aktywizacji, wspierania w zakresie elementów rehabilitacji fizycznej, terapii zajęciowej oraz działalności kulturalno – oświatowej i profilaktyki zdrowotnej,
  • zapewnia różnorodne formy spędzania wolnego czasu w zakresie kultury, sportu i rekreacji dostosowane do możliwości psycho-fizycznych mieszkańców,
  • otwiera się na kontakty z wolontariuszami, środowiskiem naukowym Miasta Poznania, środowiskiem lokalnym Starych Winograd i rodzinnym naszych mieszkańców, innych środowisk,  placówek i instytucji działających w sferze pomocy seniorom i osobom niepełnosprawnym  oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli,
  • stwarza warunki do samorealizacji mieszkańców oraz rozwoju kapitału ludzkiego jaki stanowią nasi pracownicy.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.