Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


61-114 Poznań, Konarskiego 11/13

61 877 57 51

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa Miasta Poznania.

Dom przeznaczony jest dla 170 osób obojga płci przewlekle somatycznie chorych, obiekt przy ul. Konarskiego 11/13, przygotowany jest dla 96 osób, a Oddział przy ul. Zamenhofa 142a, przeznaczony jest dla 74 osób.

Dom dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami mieszkalnymi, których powierzchnia i wyposażenie spełnia wymagany obecnie standard. W każdym pokoju znajduje się w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka. Pokoje mieszkalne wyposażone są w podstawowe sprzęty oraz instalację przywoławczą (za pomocą której można wezwać pielęgniarkę dyżurną), przeciwpożarową, telefoniczną, radiowo–telewizyjną, sieć  komputerową.

Mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, korzystając z różnorakich pomieszczeń wspólnego przebywania, które sprzyjają integrowaniu się mieszkańców, aktywizacji i rekreacji. Są to: pokoje dziennego pobytu, świetlice, pracownie terapii zajęciowej. Ponadto w Oddziale Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a, funkcjonuje kafejka internetowa, dzięki której mieszkańcy mają stały, darmowy dostęp do sprzętu komputerowego i możliwość korzystania z Internetu.

Do dyspozycji podopiecznych pozostają również: kuchenki pomocnicze, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, palarnie, pokoje kąpielowe, jadalnie, sale ćwiczeń, kaplice.

Budynki są w pełni pozbawione barier architektonicznych, wyposażone są w pełnowymiarowe windy i podjazdy zewnętrzne.  Każdy z Oddziałów Domu posiada duże powierzchnie terenów zielonych z wybudowanymi alejkami spacerowymi, co stwarza możliwość korzystania z spacerów o każdej porze roku, bez potrzeby znacznego oddalania się od budynku.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 z Oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a, świadczy dla mieszkańców całodobową opiekę i pielęgnację, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego i załatwianiu spraw osobistych oraz urzędowych. Mieszkańcy zapewnione mają wsparcie socjalne, opiekę i doradztwo psychologiczne oraz opiekę pielęgniarską. Dom organizuje dla mieszkańców opiekę lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz organizuje dojazd do poradni specjalistycznych. W ramach usług opiekuńczych mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, m.in. mycie, kąpiel, ubieranie, karmienie. Czystość bielizny osobistej, pościeli i ubrań zapewniają funkcjonujące na terenie Oddziałów Domu pralnie.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewniają między innymi terapie zajęciowe, rozwijające różne obszary aktywności mieszkańców z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań i możliwości psychofizycznych.  W ramach terapii zajęciowych, proponowane są następujące rodzaje pracy: muzykoterapia, biblioterapia, rękodzieło artystyczne, zajęcia plastyczne, praca w drewnie, szydełkowanie, gry logiczne, rozmowy terapeutyczne. Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, wykonywana jest również terapia przyłóżkowa. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca, zabiegi fizjoterapeutyczne  oraz zajęcia na salach ćwiczeń z wykorzystaniem takiego sprzętu jak rotor, atlas, ugul z osprzętem oraz rower rehabilitacyjny.

Wart podkreślenia jest fakt, że w Domu działa zespół teatralny „Wesołe Pierniki”, który występami uświetnia imprezy kulturalne w naszym Domu i w zaprzyjaźnionych placówkach.

Działalność kulturalna w naszym Domu, skupia się na integracji osób niepełnosprawnych i zdrowych, pokonywaniu barier, stwarzaniu wzajemnej akceptacji, tolerancji i zrozumienia. Dlatego organizujemy różnorakie spotkania integracyjne, mające na celu nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie więzi podopiecznych z rodziną i środowiskiem. Mieszkańcy kilka razy w sezonie biorą udział w rozmaitych spotkaniach plenerowych, często z udziałem przedstawicieli sąsiednich osiedli, mieszkańców innych domów z województwa wielkopolskiego oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na terenie Domu organizuje się wiele imprez okolicznościowych, np. Dzień Babci, Dziadka, Matki, imieniny mieszkańców, biesiady, festyny, itp.       

Posługę duszpasterską wśród mieszkańców pełnią kapelani, a mieszczące się w budynkach Domów kaplice dają możliwość modlitwy i refleksji.

Oferowane usługi i zajęcia organizowane przez Dom Pomocy Społecznej, mają na celu przede wszystkim, skrócenie przebiegu procesu adaptacji, aktywizowanie mieszkańców oraz podtrzymywanie ich sprawności fizycznej i intelektualnej.

Staramy się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, organizując im czas według ich potrzeb, planów i pasji.

W Oddziałach Domu działają Rady Mieszkańców, które współpracują z dyrektorem w zakresie realizacji i przebiegu świadczonych usług.

Placówka zapewnia mieszkańcom cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem posiłków dietetycznych. Jadłospis opracowywany jest w porozumieniu z samorządem mieszkańców.  

Posiłki podawane są mieszkańcom na jadalniach oraz w pokojach mieszkalnych. Na każdym piętrze w budynkach mieszkalnych znajdują się kuchenki podręczne wyposażone w podstawowe sprzęty.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.