Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


66-440 Skwierzyna, Przemysłowa 42

95 717 04 31

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

50
2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Aktualnie w domu mieszka 50 podopiecznych.

W domu mieszkają kobiety i mężczyźni w wieku od 18 lat aż do wieku seniora.
Dom realizuje zadania pomocy społecznej w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego w szczególności poprzez:
a) zapewnienie całodobowej opieki nad mieszkańcami domu,
b) kształtowanie nawyków w zakresie życia społecznego,
c) zaspakajanie potrzeb bytowych,opiekuńczych, edukacyjnych, wspomagających oraz rehabilitacyjnych w zakresie i formie wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Celem Domu jest ponadto rehabilitacja zawodowa i społeczna mieszkańca, umożliwienie zdobycia zawodu, usprawnianie i rozwinięcie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, rozwijanie zaradności osobistej, usamodzielnienia, przygotowanie i powrót do życia w środowisku społecznym.

Dom Pomoc Społecznej w Skwierzynie rozpoczął działalność na podstawie Zarządzenia Nr 104 Wojewody Gorzowskiego z dnia 13 sierpnia 1997 r. Dom  jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Międzyrzeckiego, utworzony na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie jest domem stacjonarnym stałego i okresowego pobytu. Przeznaczony jest dla 47 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Do głównych zadań domu należy zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i  wspomagających mieszkańców. Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji. Inicjowanie i wdrażanie różnych form terapeutycznych. Prowadzenie szeroko rozumianej pracy edukacyjno-wychowawczej. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktów mieszkańców z ich rodziną oraz środowiskiem. Celem placówki jest ponadto rehabilitacja zawodowa i społeczna mieszkańca, umożliwienie zdobycia zawodu, usprawnianie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, rozwijanie zaradności osobistej, usamodzielnienie, przygotowanie i powrót do życia w środowisku społecznym. Istotnym zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpiecznego, spokojnego i godnego życia,

W Domu prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej: kulinarna, krawiecko – plastyczna, komputerowa, stolarska, wikliniarska, manualna, rehabilitacja ruchowa, ergoterapia, zooterapia, muzykoterapia oraz biblioterapia. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców, w domu organizowane są warsztaty teatralne. Grupa mieszkańców tworzy zespół teatralno - muzyczny „Na ostatnią chwilę”. Prężnie działa także drużyna piłkarska oraz druzyna harcerska.

Do stałych przedsięwzięć organizowanych przez dom należą Plenery Malarskie oraz Międzynarodowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych. Punktem kulminacyjnym Dnia Osób Niepełnosprawnych są zawody sportowe. Placówka także angażuje się w Obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora i Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Istotnym zadaniem domu w zakresie świadczonych usług jest nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktów mieszkańców z rodziną. W tym celu co roku organizowane są „Pikniki rodzinne”.
Dom umożliwia warunki do rozwoju samorządności. Powołana jest  Rada Mieszkańców. Podczas zebrań społeczności domu uwzględnia się wypowiedź i potrzeby mieszkańców, porusza się bieżące sprawy. Placówka zapewnia organizację świąt i uroczystości okazjonalnych, umożliwia udział w spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych. Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie położony jest w spokojnej okolicy miasta, w bliskości rzeki Warty i lasów.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.