Dom Pomocy Społecznej

Klimkówka 67

38-312, Ropa

tel. 18 351 61 72, tel./fax 18 351 63 26

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

 Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną obecnie dla 78 osób przewlekle psychicznie chorych.

DPS mieści się w dwóch wielokondygnacyjnych obiektach: w pawilonie „A” i i pawilonie „C” - oddalonych od siebie o ok. 80 metrów, wyposażonych w windy, systemy przyzywowo-alarmowe i alarmy przeciwpożarowe.

Architektura domu oraz jego najbliższe otoczenie umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. DPS w Klimkówce otoczony jest działką o powierzchni 2,6 ha, na której znajdują się dwa boiska sportowe, szałas grillowy oraz place przeznaczone do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
 
W każdym pawilonie jest utworzony zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Wskaźnik zatrudnienia personelu merytorycznego wchodzącego w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty, przypadający na jednego mieszkańca domu wynosi 0,5. Kwalifikacje osób zatrudnionych na zajmowanych stanowiskach są zgodne z wymogami. Wśród osób obecnie zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej są osoby ze stażem pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi oraz posiadające świadectwa ukończenia stosownych kursów. Ponadto planuje się dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników przez udział w szkoleniach specjalistycznych dotyczących opieki nad osobami przewlekle psychicznie chorymi.

W poszczególnych pawilonach każdy mieszkaniec ma możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez udział w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Codziennie organizowana jest terapia zajęciowa w zakresie: muzykoterapii, kulinoterapii, zajęć plastycznych, papieroplastyki, malarstwa, biblioterapii i robótek ręcznych.

Prowadzona jest także terapia przyłóżkowa i gimnastyka. Mieszkańcy korzystają z oferowanych zajęć w salach rehabilitacyjnych.

Mieszkańcy Domu uczestniczą w różnego rodzaju imprezach kulturalno-rozrywkowych, integracyjnych ze środowiskiem lokalnym oraz z zaprzyjaźnionymi domami pomocy społecznej. Ponadto w tutejszym Domu organizowane są ogniska, wycieczki oraz obchody świąt, w których Mieszkańcy chętnie biorą udział.

W związku z tym, iż kaplica znajduje się na terenie DPS, mieszkańcy bez przeszkód mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach i spotkaniach modlitewnych.
    
W każdym z pawilonów znajduje się stołówka, łazienki główne wyposażone w wannę oraz natrysk, pomieszczenia do prania i suszenia a także kuchenka podręczna dla Mieszkańców. Ponadto w pawilonie "C" zlokalizowane są pokoje gościnne.
    
Zestawy mieszkalne składają się z pokoju jednoosobowego , pokoju dwu lub trzy osobowego, przedpokoju w którym znajdują się szafy ubraniowe oraz łazienki z punktem prysznicowym całkowicie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w pawilonie „A” znajduje się jeden pokój 4-osobowy w którym mieszkają osoby o znacznym ograniczeniu zdolności poruszania się.

W tutejszym Domu z żadnego pokoju nie ma bezpośredniego wyjścia na ogólnodostępne ciągi komunikacyjne.

Rozkład i powierzchnia pokoi mieszkalnych, przedpokoi wchodzących w skład zestawu mieszkalnego wraz z określeniem liczby osób w pokojach oraz liczbą pomieszczeń sanitarnych w poszczególnych pawilonach jest zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

Mieszkańcy otrzymują dziennie trzy posiłki główne oraz podwieczorek. Przy sporządzaniu posiłków przestrzegane są diety zlecone przez lekarzy.

Opieka nad Mieszkańcami jest całodobowa, a przy zaspakajaniu indywidualnych potrzeb uwzględniany jest zawsze stan psychofizyczny.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.