Dom Pomocy Społecznej

Stróże 1

33-840, Zakliczyn

14 665 52 77 fax 14 665 50 48

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Stróżach zapewnia całodobową opiekę nad mieszkankami oraz zabezpiecza niezbędne potrzeby bytowe, społeczne, religijne zgodnie z obowiązującym standardem, jednocześnie uwzględniając stopień sprawności psychicznej i fizycznej mieszkanek oraz indywidualne preferencje i oczekiwania mieszkanek.

Świadczymy usługi:
  • opiekuńcze
Jest to szeroko pojęta pomoc osobom, które takiej opieki wymagają, skupiająca się przede wszystkim na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, otoczeniu podopiecznych życzliwością, troską w każdej potrzebie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wypełnienia codziennego czasu możliwie jak najbardziej aktywnie, biorąc pod uwagę możliwości każdej z mieszkanek.
  • medyczne
W naszym Domu usługi medyczne świadczone są całodobowo. W każdy poniedziałek odbywają się konsultacje z lekarzem rodzinnym, a w nagłych przypadkach lekarz jest wzywany telefonicznie. Ponadto mieszkanki są wożone na konsultacje i wizyty do przychodni specjalistycznych lub szpitala do lekarzy specjalistów. Do naszego Domu cyklicznie przyjeżdżają lekarz psychiatra oraz psycholog.
  • usługi terapeutyczne
W naszym Domu funkcjonują dwa zespoły terapeutyczne. Mieszkanki mają do dyspozycji dwie sale terapii zajęciowej, w których mogą spędzać czas tworząc różne rękodzieła i prace artystyczne. Mając na uwadze potrzeby aktywizacji mieszkanek zostały powołane sekcje terapeutyczne: arterterapia, ergoterapia, silwoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, sekcja kulinarna, sekcja modlitewna, sekcja terapii opartej na słowie, sekcja taneczna, sekcja fotograficzna.
  • usługi rehabilitacyjne
W Domu istnieje sala rehabilitacyjna, w której odbywają się zajęcia rehabilitacyjne prowadzone pod opieką wykwalifikowanego rehabilitanta. Zabiegi, które są wykonywane w naszym Domu to: sollux, ćwiczenia bierne, oporowe samo wspomagające, korekcyjne, pionizujące, masaż na fotelu masującym, itp. Działa również sekcja rehabilitacyjna, która ma na celu pobudzanie mieszkanek do uprawiania aktywności ruchowej. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkanek, została zorganizowana również sekcja Nordic Walking.
  • usługi socjalne
Dom zapewnia zgodną z prawem obsługę wszelkich spraw socjalnych, majątkowych, rozliczenia środków prywatnych, zabezpieczenia depozytów, czuwanie nad potrzebami indywidualnych zakupów mieszkanek, organizowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, prowadzenia spraw z urzędami, współpraca z rodzinami oraz opiekunami prawnymi, itp. (na zdjęciu pracownicy socjalni).
  • usługi żywieniowe
Dom zapewnia trzy podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, kolację oraz dodatkowo drugie śniadanie dla diety cukrzycowej i podwieczorek dla wszystkich mieszkanek. Zgodne z zaleceniami lekarza wprowadzane są różnorakie diety opracowywane przez dietetyka. Mieszkanki mają podawane do wiadomości dekadowe jadłospisy. Mieszkanki mogą spożywać posiłki w jadalni lub w swoich pokojach. W razie konieczności opiekunki pomagają  w karmieniu mieszkanek. Posiłki są różnorodne i pełnowartościowe.
Dom zapewnia również mieszkankom podstawowe produkty żywnościowe dostępne całodobowo. Funkcjonuje kuchenka pomocnicza, dla sporządzania przez mieszkanki samodzielnych posiłków. W ramach sekcji kulinarnej mieszkanki często robią wypieki,  przygotowują różnego rodzaju potrawy. (na zdjęciu dietetyk DPS w Stróżach)
  • usługi pralnicze, fryzjerskie
Dom ma podpisaną umowę z firmą pralniczą, która trzy razy w tygodniu odbiera brudną pościel i rzeczy osobiste mieszkanek oraz przywozi je wyprane. W domu funkcjonują również trzy miejsca wyposażone w pralki i suszarki automatyczne służące do prania bieżącego.
Mieszkanki, które chcą skorzystać z usług fryzjerskich, albo wyjeżdżają do salonów fryzjerskich, które znajdują się w okolicy, albo na życzenie mieszkanek fryzjer przyjeżdża do Domu. W dużej mierze usługi fryzjerskie ( farbowanie, ścinanie, modelowanie) wykonuje nieodpłatnie personel Domu.
  • opieka duchowa
W Domu mieści się kaplica wyznania rzymsko-katolickiego, w której w w niedziele oraz pozostałe święta odbywają się Msze Święte. W Domu posługę duszpasterską pełni kapelan z klasztoru Ojców Franciszkanów ze Zakliczyna. Oprócz Mszy Świętych Ojcowie przyjeżdżają na Pierwsze Piątki, co roku otaczają mieszkanki Sakramentem Namaszczenia Chorych, przeprowadzają rekolekcje przedświąteczne, święcą pokarmy, uczestniczą we Wigiliach. Każdego roku na przełomie stycznia i lutego w naszym Domu odbywa się Wizyta Duszpasterska zwana, „Kolędą”. Tradycją Domu stały się spotkania mieszkanek z klerykami z klasztoru w ramach spotkań tanecznych podczas andrzejek, walentynek, pikników grillowych: wiosennych i jesiennych, corocznej biesiady. Ponadto mieszkanki często prezentują przygotowane przez siebie przedstawienia w Klasztorze Ojców Franciszkanów, a po nich są zapraszane na uroczyste obiady w klasztornym refektarzu.
  • usługi rozrywkowe
Na początku każdego roku kalendarzowego w Domu wprowadza się tzw. kalendarz imprez kulturalnych, według którego organizuje się rożnego rodzaju zabawy, przedstawienia, pokazy, wycieczki, ogniska, pikniki, udziały w imprezach poza domem, przeglądy zespołów artystycznych, itp. W Domu funkcjonuje zespół artystyczny pn. „Orchidea”, który aktywnie i prężnie działa dając występy dla mieszkanek oraz prezentując je w pobliskich szkołach, w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Zakliczynie. Co rocznie odbywa się w sierpniu wielka impreza pn. Biesiada w DPS Stróże, na którą przybywa mnóstwo mieszkańców z zaprzyjaźnionych domów i wielu gości. Często organizowane są zabawy taneczne, na których integrują się mieszkanki Domu, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach, klerycy oraz pracownicy Domu. W ramach działalności sekcji życie w Domu bardzo często przeplatane jest różnego rodzaju pokazami np. kulinarnymi, teatralnymi, muzycznymi, poetyckimi. Organizowane są wystawy prac mieszkanek. Aby mieszkanki mogły zaprezentować swoje zdolności twórcze i artystyczne organizowane są również konkursy np. tworzenie kompozycji kwiatowych, konkursy recytatorskie i poetyckie, konkursy czystości pokoi oraz wiele innych różnorodnych form urozmaicania codzienności.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.