Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


87-821 Baruchowo, Kurów

tel. 54 284 56 26

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest placówką stacjonarną, zapewniającą i umożliwiającą osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jest przeznaczony dla osób obojga płci z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych, wydanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zadaniem Domu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia poprzez: ochronę godności osobistej, poczucie intymności, możliwość rozwoju osobowości, poczucie bezpieczeństwa, swobodne kontakty ze środowiskiem lokalnym, rehabilitację społeczną.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie wpisany jest do Rejestru  Domów Pomocy Społecznych Wojewody Kujawsko Pomorskiego. Dysponuje 60 miejscami.

Organem prowadzącym placówkę jest Zarząd Powiatu we Włocławku. Powiat Włocławski posiada zezwolenie PS.IX.9013/15/2001/TM na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie z dnia 5 marca 2001 roku Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

IMG 0097Dom spełnia standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej określonym w rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012r, poz. 964). Świadczy usługi, psychologiczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz treningi umiejętności w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Osoby wierzące mają możność kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem.

W Domu znajduje się pokoje 1 osobowe i  2 osobowe oraz  2 pokoje 3 osobowe. W tym  : pokój mieszkalny, łazienka i przedpokój z wbudowaną szafą wnękową  Pokoje mieszkańców wyposażone są w tapczan, szafy, szafki nocne, stół, krzesła, półki do kwiatów, obrazy, dywan, lampki nocne, w odpowiednią ilość wyprowadzeń, pozwalających na swobodne korzystanie z energii elektrycznej. Intymność w pokoju zapewniają zamontowane rolety na oknach Pokoje mieszkalne zaopatrzone są w łazienki. Łazienki wyposażone są w uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

Dom oferuje:

  • Pomoc psychologiczną – poprzez interwencje w sytuacjach  trudnych, udzielanie pomocy w pokonywaniu problemów natury emocjonalnej, rozładowywanie stresu oraz frustracji wynikających z sytuacji życiowej, problemów w relacjach interpersonalnych i trudności w komunikacji z otoczeniem.
  • Rehabilitację ruchową -  która dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu ma za zadanie przeciwdziałanie pogłębianiu lub niwelowaniu skutków niepełnosprawności fizycznej poprzez stosowanie metod rehabilitacji leczniczej, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz udzielaniu pomocy w pozyskaniu sprzętu ortopedycznego. W ramach tych zadań, Dom umożliwia także osobom sprawnym harmonijny rozwój fizyczny, poprzez prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych, gier i zabaw ruchowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych.
  • pomoc socjalną i prawną – w ramach możliwości Dom Pomocy zapewnia respektowanie i korzystanie ze wszystkich praw, jakie należne są  mieszkańcom jako obywatelom Polski. Pracownik socjalny reprezentuje mieszkańców w sprawach sądowych oraz urzędowych, w trakcie załatwiania wszelkich formalności związanych z wyrobieniem różnego typu dokumentów (dowód osobisty, paszport), otrzymaniem należnych świadczeń finansowych  (zasiłków pomocy społecznej,  rent) oraz korzystaniem z dostępnych ich form wsparcia (dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zakupu sprzętu ortopedycznego itp.) 

W ofercie Domu znajdują się następujące formy zajęć wspomagających i aktywizujących naszych mieszkańców:

  • Terapia zajęciowa – obejmująca wszystkie sfery funkcjonowania mieszkańców, rozwijająca zainteresowania mieszkańców oraz ich umiejętności manualne. Formami terapii są  wszelkiego typu zajęcia haftu, szycia, malowania, prac stolarskich, prac ogrodowych.
  • Muzykoterapia z zajęciami kierowanymi do różnych grup mieszkańców. Są to: audycje muzyczne, zajęcia muzyczne oparte na śpiewaniu piosenek, zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych, zajęcia relaksacyjne polegające na słuchaniu muzyki relaksacyjnej wzbogacanej technikami wyobrażeniowymi. Muzykoterapia grupowa wykorzystująca potencjał członków grupy do nabywania umiejętności prawidłowych kontaktów interpersonalnych i uzyskiwania wglądu w siebie.
  • Zajęcia kulturalno oświatowe obejmujące swoim zakresem zajęcia zakresu biblioterapii, teatroterapii :  grupa teatralna ”Sami swoi”, ludoterapii, turystyki i rekreacji, zajęć edukacyjno – terapeutycznych, oraz z elementami logopedii i socjoterapii.
  • Terapia kulinarna, na której mieszkańcy mają możliwość przygotowanie różnych potraw, ciast,    deserów.
  • Treningi: budżetowy, higieniczno – kosmetyczny , lekowy.
  • Treningi umiejętności społecznych w zaburzeniach psychicznych.
  • Udział w uroczystościach, zabawach organizowanych na terenie Domu.
Dom posiada ponadto pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców:

• jadalnię;
• aneks wypoczynkowy z fontanną;
• salę dziennego pobytu;
• hol przy wyjściu na taras;
• gabinet medycznej pomocy doraźnej;
• salę terapii zajęciowej;
• salę muzykoterapeutyczna ze sprzętem dvd;
• miejsce kultu religijnego;
• pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;
• pomieszczenie kuchenne, przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez mieszkańców. Podręczna kuchnia wyposażona jest w szafki wiszące i stojące, stół, ławę, naczynia kuchenne i kuchnię elektryczną z rożnem.
• łazienkę ogólnodostępną z wanną oraz podnośnikiem hydraulicznym
• palarnię.

Do dyspozycji gości odwiedzających swych bliskich pozostaje 1 pokój gościnny.

IMG 0099Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz w windę. Ponadto budynek wyposażono w system przyzywowo -  alarmowy i alarmowo – przeciwpożarowy.

Ciągi komunikacyjne są bezpieczne w użytkowaniu. Ściany wyłożone dębową boazerią na wysokość 1,30 m. Podłogi pokryte są wykładziną „tarket”. Przestrzenie komunikacyjne zapewniają łatwe  i swobodne poruszanie się po domu. Pokoje mieszkalne nie przylegają bezpośrednio do korytarza i ścian szybu windowego – są oddzielone przedpokojem. Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się wózków inwalidzkich oraz ich bezkolizyjne mijanie się. Po obu stronach korytarzy znajdują się poręcze umożliwiające łatwy i bezpieczny chwyt. Na schodach i korytarzach, gdzie mogą istnieć zagrożenia wypadku, oświetlenie jest zapewnione.

Nad stanem zdrowia Mieszkańców czuwają pielęgniarki, opiekunki. Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne są całodobowe. Na miejscu wykonujemy badania poziomu cukru i ciśnienia krwi. Prowadzimy stałą obserwację stanu zdrowia Mieszkańców i współpracujemy z lekarzami rodzinnymi i placówkami lecznictwa specjalistycznego. Opiekę internistyczną, dermatologiczną, reumatologiczną, ginekologiczną i stomatologiczną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO – MED. w Kłótnie. Dom zapewnia mieszkańcom kontakt i opiekę lekarza psychiatry.

Dom wyposażony jest w sprzęt rehabilitacyjny. Sprawność Mieszkańców podnoszona jest między innymi poprzez rehabilitację przyłóżkową, w sali rehabilitacji oraz zabiegi zlecone w hydroterapii.

Placówka  zatrudnia specjalistę psychiatrę, psychologa klinicznego, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, muzykoterapeutę instruktora ds. kulturalno – oświatowych.. Dogłębna znajomość mieszkańców i uczestnictwo specjalistów w pracach Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego jest szansą holistycznego potraktowania problemów naszych mieszkańców – podejmowaniem oddziaływań o charakterze interdyscyplinarnym.

Wszystkim mieszkańcom  naszego Domu zapewniamy śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację.

Jadłospis dekadowy przygotowany przez kierownika działu żywieniowego jest planem posiłków na 10 dni, konsultowany z mieszkańcami, kierownikiem działu terapeutyczno-opiekuńczego, którego  bieżącym zadaniem jest przekazywanie i ustalanie zaleceń dietetycznych lekarza rodzinnego. Opracowany jadłospis ( podpisany przez kierownika działu żywieniowego, mieszkańców z którymi był konsultowany, jest zatwierdzony przez dyrektora Domu. Mieszkańcy mają wpływ na dobór potraw;  uwzględniane są ich indywidualne życzenia, upodobania smakowe , które następnie zawierane są w jadłospisach. Przy układaniu dziennej racji pokarmowej zachowujemy poniższe zasady:

a) W każdym posiłku znajdują się produkty dostarczające energii w postaci węglowodanów złożonych tj. pieczywo, kluski, makarony, kasze i tłuszcze ; masło, olej ,śmietana.

b) W każdym posiłku znajduje się pełnowartościowe białko, a więc mleko, jaja ,sery, drób, ryby, mięso ,wędliny.

c) Produkty bogate w witaminy i składniki mineralne oraz błonnik, czyli warzywa i owoce obfitujące w kwas askorbinowy i karetonoidy najlepiej surowe lub krótko gotowane są podawane do każdego posiłku.

d) Posiłki są różnorodne pod względem konsystencji, barwy i smaku.

e) Kolacje są lekkostrawne, zachowana jest przerwa nocna w szczególności u osób , u których występują dietetyczne zalecenia lekarskie.

f) Naszym zadaniem jest zaspakajanie potrzeb osób żywionych , właściwy stan higieniczny produktów pokarmowych , ich prawidłowe rozłożenie na posiłki , a także higieniczne warunki przyrządzania, podawania i spożywania posiłków.

Mieszkaniec Domu ma zawsze możliwość otrzymania posiłku dodatkowego. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Personel traktuje mieszkańców w sposób indywidualny. Wypracowujemy takie zasady komunikacji i relacji , by mieszkaniec czuł się w sposób komfortowy, by zawsze mógł zgłosić swoje potrzeby w tym zakresie.

Zgodnie z zaleceniem lekarskim mieszkaniec ma prawo otrzymać  posiłek dietetyczny (dieta lekkostrawna, cukrzycowa, z ograniczeniem tłuszczu). Zaawansowanym wiekowo mieszkańcom zapewniamy pożywienie lekkostrawne. Osiągamy to przez ograniczenie, a nawet eliminacje z jadłospisu produktów twardych, wzdymających np: nasiona strączkowe , surowe warzywa kapustne , czy smażone czy pieczone mięsa przerośnięte tkanką tłuszczową.

Niebagatelne ma tu znaczenie unikanie bardzo zimnych bądź gorących potraw i napojów. Sięgamy również do bogatego asortymentu przypraw tj. majeranek, kminek , melisa czy mięta. W przypadkach kamicy żółciowej, nieżytów żołądka uwzględniamy dobroczynne działanie innych ziół i przypraw.

Dom funkcjonuje na zasadzie SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ – wypracowanym stylu polegającym na wprowadzeniu zasad otwartej komunikacji i demokracji. Społeczność terapeutyczna zapewnia mieszkańcom bezpieczną bazę, stwarza warunki do tworzenia sojuszu terapeutycznego wzmacniając poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne, gdy klient przeżywa trudne emocje, doznaje napawających lękiem doświadczeń. Relacje tworzone w ramach społeczności mają charakter terapeutyczny.

W Domu działa   ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZY, którego zadaniem jest określenie Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca.

Zespół terapeutyczny dba również o to, by wszyscy członkowie personelu potrafili dystansować się od rożnych prowokacji i manipulacji, by nie reagowali na mieszkańca tak, jak każda „przeciętna" osoba z jego środowiska rodzinnego i społecznego.

W Domu funkcjonuje RADA MIESZKAŃCÓW, która jest organem doradczym dla zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;

2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

4) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;

5) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu - w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.