Dom Pomocy Społecznej

Kubusia Puchatka 4

59-220, Legnica

tel. 076 722 18 22

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przeznaczony jest dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, medyczne, różne formy terapii zajęciowej.
Zlokalizowany jest w pięknej, zielonej dzielnicy miasta, Tarninów

Dom Pomocy Społecznej jest placówką specyficzną przeznaczoną dla 39 dzieci upośledzonych umysłowo. Większość dzieci, oprócz upośledzenia, posiada inne dysfunkcje, jak niepełnosprawność ruchowa - 90 % dzieci, dziecięce porażenie mózgowe, niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, Zespół Downa, autyzm oraz inne przewlekłe choroby somatyczne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standaryzacji domów pomocy społecznej, osoby zamieszkujące w nim mogą przebywać do 30 roku życia i dłużej, jeśli cechuje je słaba zdolność adaptacyjna do zmiany otoczenia, a okres pobytu w placówce przekracza 5 lat. Obecnie przebywa 39 mieszkańców.

Mieszkańcy w różnym stopniu wymagają bezpośredniej opieki lub pomocy osoby drugiej we wszystkich czynnościach życia codziennego. W związku z swoją niepełnosprawnością dziewczynki nie przewidują zagrożeń środowiskowych, a niekiedy same dla siebie mogą stanowić zagrożenie (zachowania agresywne). Nie rokują nadziei na samodzielne życie. Opiekę nad dziećmi sprawują pielęgniarki, opiekunki, terapeuci zajęciowi i fizjoterapeuci, masażysta. Ze strony medycznej lekarze specjaliści: neurolog i psychiatra dziecięcy oraz doraźnie lekarz rodzinny z Przychodni Rejonowej na ul. Chojnowskiej.

EDUKACJA I TERAPIA

W zależności od stopnia upośledzenia dzieci realizują specjalny program nauczania w różnych formach: 
 • indywidualnie w DPS
 • zajęcia zespołowe w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym,
 • gimnazjum dla dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem
 • Szkoła Zawodowa - w ZPS
 • szkoła przysposabiająca do zawodu z programem klasy życia w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
Placówka posiada salę terapeutyczną w tym Doświadczania Świata. W zakresie terapii placówka świadczy usługi:
 • terapią polisensoryczną (oddziaływanie różnymi środkami na zmysły - praca na Sali Doświadczania Świata))
 • terapią Knilla (zestaw ćwiczeń skierowanych na poznawanie schematu własnego ciała)
 • terapią Bobath (poprawianie koordynacji ruchowej i integracji sensorycznej)
 • terapią poprzez pracę (nauka samodzielności i współpracy w grupie z elementami socjalizacji)
 • arteterapią (zajęcia plastyczne i estetyczne)
 • metodą ośrodków pracy - (empiryczne poznawanie otoczenia, kojarzenie pojęć)
 • ruch i zabawa
 • terapią muzyczną (indywidualna i grupowa)
 • terapię logopedyczną realizowaną przez specjalistę terapii logopedycznej

REHABILITACJA

 DPS jest wyposażony w salę rehabilitacyjną, gdzie odbywają się zajęcia ruchowe grupowe i indywidualne. Ponadto dzieci korzystają ze sprzętu specjalistycznego. W gabinecie fizykoterapii odbywają się zabiegi fizykalne na zlecenie lekarza specjalisty.
Posiadamy gabinet fizjoterapii z aparatem BTL: magnetronik, laser i urządzenia do elektroterapii, lampy sollux. Regularnie prowadzone są zabiegi: hydromasaż i kąpiele perełkowe. Sala gimnastyczna wyposażona jest w sprzęt do prowadzenia zajęć terapii ruchowej: w UGUL, bieżnię, rowery stacjonarne do ćwiczeń, stepery, stół do tenisa. Powyższe zajęcia i zabiegi poprawiają kondycję, opóźniają i redukują spastyczność i napięcie mięśni, a także służą rekreacji, wyciszeniu.

  Placówka prowadzi szeroką gamę świadczeń kulturalnych. Zespół opiekuńczo-terapeutyczny opracowuje program KO, w którym ujęte są wycieczki plenerowe, imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Dziecka, zabawy, spacery, pieczenie ziemniaka, pożegnanie lata, zwiedzanie zabytków, wyjścia do kina, pizzeri, organizowanie urodzin dzieciom, pikniki w ogrodzie połączone z kąpielami w basenach.

Mieszkancy uczestniczą również w paraolimpiadach, Dniach Integracji i wielu innych imprezach wyjazdowych organizowanych również przez stowarzyszenia i organizacje zajmujące się niepełnosprawnością. Mieszkańcy wyjeżdżają na kolonie lub turnusy rehabilitacyjne (w zależności od niepełnosprawności i środków finansowych).

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.