Dom Pomocy Społecznej

Grabskiego 11

59-220, Legnica

76 722 18 26, 76 722 18 31

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

62
1,2,3
70%

Opis placówki

Domy Pomocy Społecznej to jednostki świadczące na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiają korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom Pomocy Społecznej zapewnia następujący zakres świadczeń:

1. Usługi zdrowotne:

 • pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej),
 • rehabilitacyjne - aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa,
 • realizacja zleceń lekarskich w zakresie leczenia farmakologicznego, zabiegów terapeutycznych z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów,
 • diagnostyczne niezbędne do monitorowania stanu zdrowia mieszkańca lub interwenci w przypadku zaostrzenia objawów choroby, e) dietetyczne,
 • w zakresie terapii zajęciowej,
 • w zakresie promocji zdrowia.

2. Edukację zdrowotną.

3. Wsparcie psychologiczne.

4. Usługi socjalno - opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • zakwaterowaniu,
 • wyżywieniu,
 • utrzymaniu czystości.

5. Usługi wspomagające:

 • zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,
 • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • podnoszenie sprawności i aktywizacji mieszkańców,
 • zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach.

Odbiorcami usług są osoby wymagające stałej długoterminowej opieki i pielęgnacji z dużymi dysfunkcjami w samoobsłudze i samoopiece.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ TO DOM W KTÓRYM POWINNA BYĆ ZAPEWNIONA NIE TYLKO OPIEKA ALE TAKŹE MIŁSA CIEPŁA ATMOSFERA BARDZO FAJNA STONA I CIEKAWA PRZEDE WSZYSTKIM . BARDZO WSPÓŁCZUJE LUDZIOM, KTÓRZY MUSZĄ BYĆ ODDANI DO TAKIEJ INSTYTUCJI POZDRAWIAM WSZYSTKICH PRZEBYWAJĄCYCH W TYM DOMU SAM BĘDĘ W DOMU W ŚWIEBODZICACH TAK NA PRAWDĘ TO JA JESZCE SIĘ UCZĘ

MARCIN 2007-11-30

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.