Dom Pomocy Społecznej

Karolina 14G

32-700, Bochnia

tel./fax 014 612 59 90

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

157
2,3
70%

Opis placówki

PS w Bochni ma siedzibę w Bochni przy ul. Karolina 14G. jest domem stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych.

Prowadzenie poszczególnych profilów ma miejsce w oddzielanych obiektach Domu.

Dla osób w podeszłym wieku jest przeznaczonych 90 miejsc stałego pobytu, dla przewlekle psychicznie chorych 67 miejsc stałego pobytu.

Osoby w podeszłym wieku od lipca br. mieszkają w pięknym nowoczesnym obiekcie dostosowanym do potrzeb użytkowników oraz europejskich standardów, wybudowanym przy udziale środków unijnych.

Osoby przewlekle psychicznie chore mieszkają w sąsiednim pawilonie wybudowanym w latach 2003 - 2005.

Podopieczni mieszkają w jedno - i dwuosobowych pokojach wyposażonych w łazienki, w Domu znajdują się wszystkie wymagane pomieszczenia dla mieszkańców, mają do dyspozycji świetlicę, kaplicę, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia oraz kuchenki samodzielności na kondygnacjach.

W skład nieruchomości wchodzi ogród o powierzchni ok. 2 hektary, dostosowany do potrzeb mieszkańców (są alejki spacerowe, altana drewniana), który sprzyja aktywnej rekreacji. Podopieczni mogą odpoczywać w otoczeniu pięknej przyrody, która uspokaja i wprowadza w pogodny nastrój.

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych opiekuńczych i wspomagających zgodnie z wymaganym standardem. Świadczymy usługi mieszkańcom w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb. Podopieczni mają zapewnioną pielęgnację, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, rehabilitację, terapię zajęciową, możliwość korzystania z biblioteki i prasy, dostęp do kultury, oświaty i rekreacji.

Zaspokajamy potrzeby religijne zgodnie z wyznaniem mieszkańca, ułatwiamy kontakt z rodziną oraz z osobami ze środowiska lokalnego.

Nasz Dom zapewnia mieszkańcom stałą opiekę pielęgniarską oraz usługi rehabilitacyjne. Prowadzona jest rehabilitacja ogólnokondycyjna dla wszystkich mieszkańców oraz lecznicza na zlecenia lekarskie.

Mieszkańcy mają także dostęp do usług finansowanych ze środków NFZ:
 • mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów w placówkach służby zdrowia,
 • korzystają ze specjalistycznych usług rehabilitacyjnych świadczonych przez gabinety rehabilitacji na zewnątrz,
 • korzystają z usług pielęgniarek środowiskowych,
 • korzystają z usług pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Dom Pomocy Społecznej pokrywa także opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki i środki pomocnicze.

Na terenie Domu jest prowadzona terapia zajęciowa, która ma za zadanie usprawnienie fizyczne i psychiczne, poprzez zastosowanie celowych i planowych zajęć manualnych dobieranych według zainteresowań i potrzeb mieszkańców.

Prowadzone są u nas zajęcia z zakresu:
 • ergoterapii - prace techniczne, ogrodnictwo, krawiectwo;
 • socjoterapii - pracownia samodzielności, rehabilitacja, trening umiejętności społecznych, rekreacja, terapia ruchem;
 • arteterapii - sztuki graficzne, rękodzieło, muzykoterapia,biblioterapia, filmoterapia, choreoterapia.
W pracowniach można obejrzeć prace podopiecznych wykonane w trakcie zajęć terapeutycznych, prace te zdobią wnętrza naszego Domu. Ponadto mieszkańcy po raz kolejny mogli zaprezentować swoje prace na organizowanych wystawach.

Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjna prowadzona przez Dom obejmuje:
 • wycieczki
 • pielgrzymki do miejsc kultu religijnego
 • wieczory poetyckie i filmowe
 • spotkania okolicznościowe
 • zabawy
 • ogniska
 • spotkania integracyjne z osobami ze środowiska
 • spotkania integracyjne z rodzinami i przyjaciółmi podopiecznych
 • spotkania społeczności DPS w ramach tzw. kawiarenki
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia edukacyjne
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem podanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń, różnorodność zajęć daje możliwość wyboru.

W naszej działalności opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, kierujemy się wspólnie wyznaczonymi wartościami ważnymi dla mieszkańców, a także ważnymi dla pracowników. Są one naszym fundamentem, naszym drogowskazem. Kształtują właściwe relacje i serdeczną, rodzinną atmosferę pracy.

Tak jak w nowoczesnej firmie pracujemy w oparciu o cele strategicznego działania. Taka praca daje lepsze efekty, decyduje o jakości życia mieszkańców i personelu.

Wkładamy wiele trudu aby stworzyć mieszkańcom warunki wręcz domowe, gdzie każdy czuje się dobrze i bezpiecznie, czuje się u siebie.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.