Dom Pomocy Społecznej

Podbielskiego 2

66-300, Międzyrzecz

tel. 95 741 17 92, fax 95 741 11 13

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

35
2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu został powołany do istnienia zarządzeniem Wojewody Gorzowskiego z dnia 08 listopada 1994r. Placówka powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Jej celem jest stworzenie miejsc okresowego i stałego pobytu dla 34 mężczyzn oraz dziennego pobytu dla 30 kobiet i mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom realizację:

 • usług bytowych t.j.: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, środki czystości,
 • usług opiekuńczych tj.: pomoc w załatwianiu spraw osobistych, podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • usługi wspomagające tj.: udział w terapii zajęciowej, realizacja potrzeb kulturalnych i religijnych, umożliwienie korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Program zajęć terapeutycznych jest dostosowany do potrzeb mieszkańców. Terapia daje mieszkańcom możliwość wyrażania się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami. Podopieczni uczestniczą w imprezach kulturalno - artystycznych, sportowo - rekreacyjnych, olimpiadach specjalnych, wycieczkach tematycznych co umożliwia im przyswajanie form współżycia społecznego, sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podczas tego typu imprez mieszkańcy przedstawiają własne programy artystyczne. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej działa zespół teatralny "RA", który prezentuje sfabularyzowany ruch aktywizujący do odpowiednio dobranych utworów muzycznych.

Domem kieruje Dyrektor Pani Anna Kwiecińska. Przy Domu Pomocy Społecznej działa Rada Domu, której celem jest spełnianie funkcji opiniodawczej i doradczej w odniesieniu do działalności Domu.

Dom posiada 34 miejsca w 2-, 3-, 4-osobowych pokojach wyposażonych zgodnie z potrzebami mieszkańców tworząc atmosferę domu rodzinnego. Oprócz pokoi mieszkalnych Dom dysponuje szeregiem pomieszczeń dziennego pobytu zapewniając możliwość swobodnego wyboru wolnego czasu tj.: podręczna kuchenka, świetlica wyposażona w sprzęt radiowo - telewizyjny, pracownie terapeutyczne.

Program rehabilitacji realizowany jest przez zespół opiekuńczo - terapeutyczny w skład którego wchodzą: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor kulturalno - oświatowy, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunowie oraz psycholog i lekarz psychiatra.

Dom Pomocy Społecznej zawarł porozumienie z Hoffnungsteler Austalten w Lobetal k/Berlina o partnerskiej współpracy polsko - niemieckiej a zakresie:

 1. Promocji europejskiej idei integracji społecznej.
 2. Wymiany turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
 4. Działalności naukowo - badawczej.

Sukcesywnie ze środków pozabudżetowych Dom jest organizatorem imprez:

 • prezentacje teatralno - muzyczne
 • kiermasze oraz wernisaże prac plastycznych osób niepełnosprawnych
 • od 1997 r. Wojewódzka Olimpiada Umiejętności Zawodowych
 • spotkania rodzin i osób zaprzyjaźnionych z Domem.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2004r. wynosił średnio 1.791,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osiągnął wymagany standaryzacją poziom świadczenia usług.

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Niepełnosprawność intelektualna oraz schorzenia somatyczne współistniejące
Placówka nie przyjmuje osób:
z zaburzeniami psychicznymi
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Wykształcenie Wyższe Pedagogiczne oraz Specjalizacja z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 35 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
wyposażenie pokoi również w meble DPS
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
teren zielony przyległy do budynku
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 0, opiekunek: 1
w nocy - pielęgniarek: 0, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
społeczna, zawodowa, ogólnorozwojowa
Sprzęt rehabilitacyjny
rowery stacjonarne, atlas, bieżnia, stepper, drabinki, drobny sprzęt rehabilitacyjny do indywidualnego stosowania
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
terapia ruchowa, muzykoterapia, psychoterapia, artterapia, pedagogiczno-plastyczna, komputerowa

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
0 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja   leki powyżej limitu, pampersy powyżej limitu, opłaty za wycieczki krajoznawczo - turystyczne, opłata za udział w imprezach kulturalno - oświatowych : bilety do kina, teatru, muzeum itp.
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Przy Domu działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych którzy są mieszkańcami Powiatu Międzyrzeckiego. W placówce funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych - świadczy pomoc w nieodpłatnym udostępnieniu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych osobom niepełnosprawnym.

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.