Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


66-300 Międzyrzecz, Podbielskiego 2

tel. 95 741 17 92, fax 95 741 11 13

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

35
2,3
70%
  
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu został powołany do istnienia zarządzeniem Wojewody Gorzowskiego z dnia 08 listopada 1994r. Placówka powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie. Jej celem jest stworzenie miejsc okresowego i stałego pobytu dla 34 mężczyzn oraz dziennego pobytu dla 30 kobiet i mężczyzn.

Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom realizację:

 • usług bytowych t.j.: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, środki czystości,
 • usług opiekuńczych tj.: pomoc w załatwianiu spraw osobistych, podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • usługi wspomagające tj.: udział w terapii zajęciowej, realizacja potrzeb kulturalnych i religijnych, umożliwienie korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych oraz przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Program zajęć terapeutycznych jest dostosowany do potrzeb mieszkańców. Terapia daje mieszkańcom możliwość wyrażania się w indywidualnej formie, określonej predyspozycjami i możliwościami. Podopieczni uczestniczą w imprezach kulturalno - artystycznych, sportowo - rekreacyjnych, olimpiadach specjalnych, wycieczkach tematycznych co umożliwia im przyswajanie form współżycia społecznego, sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podczas tego typu imprez mieszkańcy przedstawiają własne programy artystyczne. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej działa zespół teatralny "RA", który prezentuje sfabularyzowany ruch aktywizujący do odpowiednio dobranych utworów muzycznych.

Domem kieruje Dyrektor Pani Anna Kwiecińska. Przy Domu Pomocy Społecznej działa Rada Domu, której celem jest spełnianie funkcji opiniodawczej i doradczej w odniesieniu do działalności Domu.

Dom posiada 34 miejsca w 2-, 3-, 4-osobowych pokojach wyposażonych zgodnie z potrzebami mieszkańców tworząc atmosferę domu rodzinnego. Oprócz pokoi mieszkalnych Dom dysponuje szeregiem pomieszczeń dziennego pobytu zapewniając możliwość swobodnego wyboru wolnego czasu tj.: podręczna kuchenka, świetlica wyposażona w sprzęt radiowo - telewizyjny, pracownie terapeutyczne.

Program rehabilitacji realizowany jest przez zespół opiekuńczo - terapeutyczny w skład którego wchodzą: instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor kulturalno - oświatowy, pracownik socjalny, pielęgniarki, opiekunowie oraz psycholog i lekarz psychiatra.

Dom Pomocy Społecznej zawarł porozumienie z Hoffnungsteler Austalten w Lobetal k/Berlina o partnerskiej współpracy polsko - niemieckiej a zakresie:

 1. Promocji europejskiej idei integracji społecznej.
 2. Wymiany turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
 4. Działalności naukowo - badawczej.

Sukcesywnie ze środków pozabudżetowych Dom jest organizatorem imprez:

 • prezentacje teatralno - muzyczne
 • kiermasze oraz wernisaże prac plastycznych osób niepełnosprawnych
 • od 1997 r. Wojewódzka Olimpiada Umiejętności Zawodowych
 • spotkania rodzin i osób zaprzyjaźnionych z Domem.

Koszt utrzymania mieszkańca w 2004r. wynosił średnio 1.791,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osiągnął wymagany standaryzacją poziom świadczenia usług.

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Niepełnosprawność intelektualna oraz schorzenia somatyczne współistniejące
Placówka nie przyjmuje osób:
z zaburzeniami psychicznymi
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Wykształcenie Wyższe Pedagogiczne oraz Specjalizacja z Zakresu Organizacji Pomocy Społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 35 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
wyposażenie pokoi również w meble DPS
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
teren zielony przyległy do budynku
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 0, opiekunek: 1
w nocy - pielęgniarek: 0, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
społeczna, zawodowa, ogólnorozwojowa
Sprzęt rehabilitacyjny
rowery stacjonarne, atlas, bieżnia, stepper, drabinki, drobny sprzęt rehabilitacyjny do indywidualnego stosowania
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
terapia ruchowa, muzykoterapia, psychoterapia, artterapia, pedagogiczno-plastyczna, komputerowa

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
0 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja leki powyżej limitu, pampersy powyżej limitu, opłaty za wycieczki krajoznawczo - turystyczne, opłata za udział w imprezach kulturalno - oświatowych : bilety do kina, teatru, muzeum itp.
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Przy Domu działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych którzy są mieszkańcami Powiatu Międzyrzeckiego. W placówce funkcjonuje Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych - świadczy pomoc w nieodpłatnym udostępnieniu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych osobom niepełnosprawnym.

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.