Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


22-171 Kanie, Kanie 129 b

82 566 24 04

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

48
2,3
70%
   Wolne miejsca
Do schowka
Do porównania

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Kaniem przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - dysponuje 48 miejscami.

Status prawny: Dom jest jednostką budżetową.

Tryb działania: Dom działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia  5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. , nr 142, poz. 1592 ze zm.),
  • ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. , nr 175, poz. 1362 ze zm.),- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 r. , nr 231, poz. 1375 ze zm.),
  • innych ustaw oraz przepisów wykonawczych regulujących zadania domów pomocy społecznej,
  • Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kaniem przyjętego przez Radę Powiatu w Chełmie dnia 15 września 2006 r. (uchwała nr XXVII/205/06),
  • regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Chełmie w dniu 7 maja 2010 r. (uchwała nr 433/10),
Przedmiot działalności i kompetencje:

Dom jest placówką pomocy społecznej stałego pobytu. Świadczy na rzecz mieszkaców usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z obowiązującym standardem oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych mieszkańców Domu. Opieka sprawowana jest całodobowo.

Mieszkańcy przyjmowani sa na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla ich miejsce zamieszkania, natomiast decyzje o odpłatności wydaje z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Przyjęcia do Domu odbywają się według kolejności zgłoszeń, w miarę wolnych miejsc.

Organizacja Domu:

Strukturę organizacyjną Domu stanowią:
  • Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy,
  • Działy: księgowości, do spraw gospodarczych i obsługi,
  • Jednoosobowe stanowiska pracy: inspektor do spraw osobowych, dietetyk.
Dom zatrudnia 48 pracowników posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. Bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami sprawuje:

Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy

w skład którego wchodzą: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, psycholog, kapelan.

Zadaniem zespołu jest: prowadzenie spraw związanych z przyjęciem mieszkańca do Domu i pobytem; udzielanie pomocy w utrzymaniu kontaktu z rodziną, załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych; prowadzenie rehabilitacji podopiecznych w procesie leczenia i różnych form terapii: zajęciowej, aktywizacji ruchu, zajęć sportowo-rekreacyjnych; rozwijanie u mieszkańców zdolności przystosowania do samodzielnego życia poprzez pracę terapeutyczną; pomoc w stosowaniu poprawnych stosunków międzyludzkich, w rozwiązywaniu konfliktów; stosowanie terapii indywidualnej i grupowej.

Majątek, którym dysponuje Dom stanowi mienie powiatu.

Dom zajmuje powierzchnię użytkową 1030 m2, gdzie znajduje się 17 pokoi 2-, 3- i 5 - osobowych. Ponadto pensjonariusze mają do dyspozycji pomieszczenia do terapii zajęciowej, która umożliwia rozwiajanie indywidualnych uzdolnień. Budynek wyposażony jest również w świetlicę, jadalnię i gabinet zabiegowy, ogrzewany jest z kotłowni własnej opalanej olejem opałowym.

Dom jako zespół pałacowo-parkowy zajmuje powierzchnię 16,6 ha.

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 48 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
podjazd
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz poz - wizyta w zależności od potrzeb raz w tygodniu
lekarz psychiatra
- wizyta wizyta na dwa tygodnie raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 2, opiekunek: 2,3,4
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
gimnastyka, ćwiczenia czynno- bierne, masaż, ćwiczenia usprawniające
Sprzęt rehabilitacyjny
rotor, rowerek, atlas, wioślarz, steper
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
Muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, socjoterapia, zajęcia plastyczne, uczestnictwo w mszy św.,

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
3504,90 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.