Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


64-010 Krzywiń, Mościszki 37

65 517 73 10, 65 517 73 11

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, zlokalizowaną na terenie powiatu kościańskiego w gminie Krzywiń (woj. wielkopolskie).

Jako jednostka budżetowa realizuje zadania pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym. Placówka zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia, akcentując intymność, niezależność oraz indywidualne potrzeby podopiecznych. Za cel stawia sobie łagodzenie skutków przewlekłej choroby i hospitalizacji oraz ponowną integrację ze środowiskiem. Stymuluje rozwój indywidualny, uwzględniając fizyczną i psychiczną sprawność podopiecznych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka zapewnia psychiatryczną opiekę zdrowotną, rehabilitację leczniczą, psychoterapię, w tym terapię zajęciową, kulinarną, kulturalno-oświatową, socjoterapię, ergoterapię, stałą opiekę pielęgniarki przeszkolonej w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Dom udostępnia również bazę terapeutyczno-treningową oraz szkoleniowo-edukacyjną w zakresie psychiatrii i psychologii klinicznej.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.