Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


25-272 Kielce, Tarnowska 10

36 - 76 - 321 dyr. 36 - 76 - 672 36 - 76 - 977 fax

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom lokalizowany jest na działce o powierzchni  3918m2, w środku osiedla mieszkaniowego „PIONIER”. W stosunku do zakupionej przez Fundację nieruchomości, której to obszar wynosił 4811m2, działka ta zmniejszona została 893 m2.

Dom Pomocy Społecznej utracił w ten sposób powierzchnię, na której usytuowany był ogród i sad. Mimo braku przestrzeni życiowej i nie najlepszych warunków rekreacyjnych na terenie nieruchomości DPS, lokalizacja jest dość dogodna. Wpływają na to:
 • dogodny dostęp do komunikacji miejskiej
 • bliskość terenów rekreacyjnych (Wietrznia)
 • oddalenie od głównych arterii ruchu
 • bliskość sklepów i targowiska miejskiego
Usytuowanie DPS im. F. Malskiej przedstawione zostało na planie miasta Kielc

W skład kompleksu nieruchomości Domu Pomocy Społecznej wchodzą trzy budynki:

 • budynek główny - czterokondygnacyjny podpiwniczony budynek  mieszkalny
 • budynek parterowy -  administracji DPS
 • budynek parterowy -  pralnia,
W placówce  mieszkańcy  zakwaterowani są  w pokojach  jedno, dwu, trzyosobowych (osoby  leżące potrzebujące  ustawicznej pomocy personelu medycznego).

Usługi opiekuńcze i medyczne
   
Do opieki nad mieszkańcami w DPS zatrudnionych jest 16 pielęgniarek świeckich i  5 pielęgniarki z zakonu Sióstr Sercanek. Osoby te ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, podejmując edukację na studiach wyższych i na różnych kursach zawodowych. Na terenie naszej placówki, szkolą się również studenci wydziału pielęgniarstwa Akademi Świętokrzyskiej, słuchacze Medycznego Studium Zawodowego w Morawicy k. Kielc, a także innych uczelni medycznych.

Pielęgniarki sprawują opiekę nad 102 mieszkańcami Naszego Domu, do pomocy mają 8 sanitariuszek oraz 9 pokojowych. Personel pielegniarski kompleksowo dba o stan zdrowia podopiecznych, wykonując zlecane zabiegi, podstawowe badania, pobiera materiał do badań laboratoryjnych, a także pomaga w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców.

    Personel medyczny współpracuje z pracownikami innych działów celem zapewnienia jak najlepszej opieki. Każdy z mieszkańców ma opracowany Indywidualny Plan wspierania Mieszkańca (IPWM), służący systematyzacji i optymalizacji kompleksowej opieki. Plan ten zawiera w sobie wytyczne do:
   1. zabiegów pielęgnacyjnych
   2. rehabilitacji
   3. doboru i przygotowania odpowiedniej diety
   4. włączania w zajęcia rekreacyjne i terapeutyczne

    DPS korzysta z usług lekarzy zatrudnionych w "Centrum", którzy dbają o stan zdrowia naszych mieszkańców. Wizyty lekarskie odbywają się 3 razy w tygodniu. W zależności od potrzeb na wizyty w DPS przyjeżdząją również lekarze specjaliści. W przypadkach, kiedy nasze kompetencje są niewystarczające,   mieszkańcy naszego domu są diagnozowani i leczeni przez specjalistyczne jednostki służby zdrowia.

    Dbając o zdrowie i kondycję naszych podopiecznych organizowane są zewnętrzne turnusy rehabilitacyjne i pobyty sanatoryjne.

DPS dysponuje niezbędnym sprzętem medycznym ułatwiającym pielęgnowanie mieszkańców.

Dom zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.

Rehabilitacja

Choroby wieku starczego dezorganizują życie,
z każdym dniem coraz ciężej jest się poruszać,
coraz więcej problemów stwarza samoobsługa

Rehabilitacja –  zadaniem działu jest dbałość o zdrowie i kondycję psycho - fizyczną mieszkańców DPS oraz pomoc w zachowaniu aktywności i samodzielności w zakresie samoobsługi i lokomocji.

Pracownicy tego działu podobnie jak opiekuńczo - terapeutycznego  pracują bezpośrednio z mieszkańcami naszego domu. Ich codzienny wysiłek sprawia, że osoby chore wracają do zdrowia, a mniej sprawne poprzez specjalistyczne ćwiczenia i zabiegi fizykoterapeutyczne odzyskują utraconą sprawność.

Zmianom starczym nie można zapobiec ale dzięki aktywności fizycznej i psychicznej procesy te można spowolnić. Z  różnorodnych, oferowanych zajęć ruchowych mieszkańcy mogą wybrać (z pomocą terapeutów) najbardziej odpowiednie dla siebie. Osoby dementywne potrzebują ciągłej opieki i oddziaływań. Bodźce te opóźniają moment zniedołężnienia i całkowitej zależności od opiekuna.

Niektórzy z naszych podopiecznych ze względu na stan zdrowia większość dnia spędzają w łóżku. To właśnie oni korzystają z zajęć przyłóżkowych.

DPS dysponuje bogatą bazą sprzętu rehabilitacyjnego, która w rękach wysokowykwalifikowanego personelu tego działu przynosi doskonałe rezultaty.

Zabiegi fizykoterapeutyczne obejmują:
 • światłolecznictwo
 • ciepłolecznictwo
 • elektroterapię
 • magnetoterapię
Czas wolny
   
    Pracownia terapii zajęciowej Każdy z mieszkańców ma możliwość korzystania z zajęć organizowanych w pracowni terapii zajęciowej, gdzie w szerokim wachlarzu wybrać może dziedzinę swojej aktywności. Propozycje najczęściej wysuwane przez terapeutów to gobeliniarstwo, patchworki, makrama, malowanie bądź rysowanie, a także prace towarzyszące polegające choćby na przygotowaniu materiału lub narzędzi. Prace dodatkowe, o których ludzie „współcześni” już zapomnieli i mogą się uczyć od naszych mieszkańców to np. przędzenie wełny z której po ufarbowaniu powstają gobeliny.

Każda z form aktywności ma za zadanie usprawniać tzn. , że nie może stanowić zagrożenia poprzez nadmierny wysiłek lub niebezpieczeństwo wynikające z charakteru zajęć. Wychodząc naprzeciw różnym preferencją naszych mieszkańców Dom w swojej ofercie ma także zajęcia o charakterze rozrywkowym nie mające nic wspólnego z wykonywaniem zajęć wytwórczych. Miejsce gdzie można zagrać w gry stolikowe, postawić kabałę, przeczytać codzienną prasę, posłuchać muzyki, napić się kawy lub herbaty, albo po prostu porozmawiać to kawiarnia. Dwa pomieszczenia w których ponadto mieści się małe studio radiowe wewnętrznego radia, sklepik ze słodyczami stoją otworem dla każdego z chętnych. To miejsce to także azyl dla osób, które odwiedzają naszych mieszkańców. Przedstawiona oferta spędzania czasu wolnego to nie wszystko co DPS proponuje swoim domownikom. Dla osób lubiących pracę w ogródku mamy propozycję dbania o nasz bardzo skromny, ale przynoszący wiele radości skwerek, którego należy podlewać oczyszczać z chwastów i obdarzać troską każdego dnia. Dla osób wolących bierne formy odpoczynku na pierwszym piętrze znajduje się świetlica - miejsce spotkań tych którzy lubią spędzać czas przed telewizorem.

Wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom zorganizowane zostały projekcje filmów wideo, dvd,"filmowe czwartki" cieszące się zmienną popularnością pomimo możliwości samo decydowania o repertuarze wyświetlanych filmów. Dla tych którzy od szklanego ekranu wolą strony książek domowa biblioteka proponuje ok. 1700 tytułów. Ponad te stałe oferty na spędzanie czasu wolnego, organizowane są imprezy okolicznościowe jak: zabawy taneczne, występy, wyjazdy krajoznawcze Dwa razy do roku organizowane są dni otwarte Domu. W programie tych spotkań elementy stałe to: aukcja prac mieszkańców wykonanych w pracowni terapii zajęciowej i występy artystyczne jak również poczęstunek uczestników domowej imprezy. Bardzo cenioną przez naszych mieszkańców formą kontaktu ze środowiskiem są odwiedziny grup dzieci i młodzieży. Prócz zorganizowanych okolicznościowych odwiedzin, stały kontakt z naszymi mieszkańcami utrzymuje młodzież z kieleckiego

Centrum Wolontariatu oraz uczniowie kielckich szkół i na stałe już wpisali się w domowy krajobraz. Na terenie domu działa także, radiowęzeł najbardziej doceniany jest chyba przez osoby obłożnie chore, które za jego pośrednictwem mogą uczestniczyć w codziennej mszy świętej, jak również w porannym serwisie informacyjnym wysłuchać wiadomości z kraju i ze świata zamieszczonych w prasie codziennej. Wychodząc naprzeciw osobom niedowidzącym lub mającym kłopoty z czytaniem na antenie domowego radia czytana jest powieść w odcinkach.

Funkcję integrującą radio domowe spełnia w dwojaki sposób : poprzez koncert życzeń, ogólnie dostępna forma przekazania serdeczności dla jubilata, solenizanta itp., jak i poprzez cykl spotkań z przedstawicielami poszczególnych działów zawodowych. Są więc radiowe spotkania z Panią dyrektor, psychologiem, pracownikiem socjalnym, przełożoną pielęgniarek i rehabilitantką. W dostępnym czasie antenowym odpowiadają oni na pytania naszych mieszkańców jak i poruszają kwestie związane z pełnioną przez nich funkcją w Domu.


Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.