Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Słoneczne 49

tel. 41 266 55 53, fax 41 263 51 81

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

151
1,2,3
70%
  
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Podstawy funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu św. na osiedlu Słonecznym 49 prowadzony jest przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 grudnia 2005 roku znak :PS.II.9013/13/2005. Zezwolenie zostało wydane na czas nieokreślony.

Prawne zasady funkcjonowania Domu określa jego statut, ustanowiony uchwałą Rady Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 8 czerwca 2006 roku oraz Regulamin Organizacyjny, który został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Ostrowcu Św. Dom posiada również stosowny schemat organizacyjny.

Opis działalności

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. jest placówką zapewniającą całodobową opiekę dla 151 osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych obojga płci.
Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom, dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

Dom zlokalizowany jest w centrum miasta. W najbliższym otoczeniu Domu znajduje się niewielki ogród umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z naturą. Budynek jest wielokondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w centralne ogrzewanie i bieżącą ciepłą wodę.

Dwadzieścia siedem pokoi mieszkalnych posiada własne łazienki, natomiast mieszkańcy pozostałych pokoi korzystają z toalet wspólnych, usytuowanych na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynku.

Prowadzimy dla mieszkańców kuchnię dostosowana wielkością do ilości i rodzaju przyrządzanych potraw. Jadalnia dostosowana jest do liczby mieszkańców. Prowadzimy również własną pralnię ze stosownym zapleczem.

W Domu znajdują się trzy dyżurki pielęgniarskie / na każdej kondygnacji/, standardowo wyposażone. Pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone są w nowoczesną aparaturę, dostosowaną do rodzaju schorzeń mieszkańców Domu.

Mieszkańcy mają do dyspozycji miejsca wspólnego przebywania:

 • terapia zajęciowa / 3 pomieszczenia
 • pokój telewizyjny
 • świetlica
 • biblioteka i czytelnia
 • kaplica
 • kuchenki dla potrzeb mieszkańców.

Sposób organizacji i funkcjonowania Domu jest dokumentowany. Prawa i obowiązki mieszkańców ustalane są przy udziale samorządu mieszkańców. Funkcjonowanie Domu w poszczególnych sferach jego życia, sposoby postępowania w trudnych sytuacjach, określają procedury postępowania tworzone przy udziale mieszkańców.

Cele działalności

DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności zapewnia:

 • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież, obuwie, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, jak również dietetycznymi wg wskazań lekarskich,
 • opiekę lekarska i pielęgnacyjną,
 • karmienie, ubieranie, mycie, kąpiele osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności,
 • zabiegi usprawnienia leczniczego /kinezyterapię i fizykoterapię/,
 • zabiegi usprawnienia psychicznego poprzez różnorodne formy terapii,
 • leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarskich,
 • edukację i wychowanie poprzez doświadczenie życiowe oraz nauczanie specjalne.

W organizowaniu życia mieszkańców naszego Domu są uwzględniane m. in. potrzeby:

 • aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców,
 • dostępu do kultury, sportu i rekreacji /występy artystyczne, rajdy, wycieczki/,
 • podtrzymywanie więzi rodzinnych, towarzyskich i kontaktów ze społecznością lokalną.

Organizacja i funkcjonowanie Domu uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności wyboru stylu życia.

Opiekunowie i pokojowe sprawują całodobową opiekę nad pensjonariuszami, usługi medyczne sprawowane są przez lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów oraz całodobową opiekę pielęgniarską. Zapewniona jest również opieka psychologiczna i psychiatryczna.

Rehabilitacja ruchowa prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów rehabilitacji, terapia zajęciowa - przez wykwalifikowanych terapeutów. Zapewniona jest też opieka socjalna w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych, organizowaniu zajęć w czasie wolnym oraz przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, jak również wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.

Personel Domu.

Placówka wymaga wysokiego poziomu zatrudnienia. Podyktowane jest to stanem zdrowotnym mieszkańców i koniecznością zapewnienia całodobowej opieki, bezpieczeństwa oraz higieny podopiecznych.

Kierownictwo Domu realizuje taką politykę kadrową, która prowadzi do stabilności zatrudnienia mając na uwadze poprawę jakości sprawowanej nad mieszkańcami opieki. Zakres działań poszczególnych pracowników oraz obszary ich współdziałania są jasno określone w zakresach czynności i procedurach obowiązujących w Domu.

Liczba personelu w Domu oraz proporcje zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych /personel specjalistyczny, podstawowy, administracyjno- techniczny/ są dostosowane do potrzeb mieszkańców. Praca personelu jest tak zorganizowana, aby przez 24 godziny na dobę zapewniona była wystarczająca liczba pracowników do sprawowania opieki.

Informacje dodatkowe.

W budynku naszego Domu znajduje się siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Psychicznie Chorych "Barka", które zostało zarejestrowane w KRS w dniu 28.12.2005r. pod nr 0000247614.

Podstawowym celem działalności tego Stowarzyszenia jest pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturowych osobom niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie. Członkowie zajmują się pozyskiwaniem środków rzeczowych i finansowych z przeznaczeniem na poprawę warunków życia osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia podatnikom przekazywanie 1 % podatku dochodowego na konto organizacji.

 

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
choroby psychiczne
Placówka nie przyjmuje osób:
somatycznie chorych
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
wykształcenie wyższe i specjalizacja w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 151 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
winda z podjazdem
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu
w pobliżu sklep spożywczy, szkoła

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz chorób wewnetrznych - wizyta 2 raz w tygodniu
lekarz psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 5, opiekunek: 12
w nocy - pielęgniarek: 2, opiekunek: 4
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
fizykoterapia, kinezyterapia, masaż
Sprzęt rehabilitacyjny
aparaty do fizykoterapii: elektroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, magnetoterapia, krioterapia, inhalacje, kąpiel perełkowa, ugul, rotor, bieżnia, fotel bytomski, drabinki, materace, orbitrek, stół do ćwiczeń manualnych
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
ergoterapia, terapia kulinarna, plastyczna, rękodzielnictwo, artystyczna, socjoterapia, terapia ruchem, rekreacja, treningi umiejętności społecznych, arteterapia, rysunek, biblioterapia, muzykoterapia

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
2603,90 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.