Dom Pomocy Społecznej

Warszawska 49a

32-200, Miechów

41 383 14 90

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu. Dysponujemy pokojami jedno, dwu, trzy osobowymi. W budynku jest winda, wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy naszym Mieszkańcom trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacje oraz podwieczorek. Dla osób na diecie przygotowujemy indywidualne zestawy. Dla tych, którzy nie opuszczają pokojów - donosimy posiłki i karmimy. Wolny czas w domu można spędzić na zajęciach: muzykoterapii,  terapii zajęciowej, świetlicy . Potrzeby religijne Mieszkańcy mogą zaspokoić w naszej kaplicy, w której co niedzielę i święta sprawowana jest Msza Święta. Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania z księdzem kapelanem. Każdy Mieszkaniec naszego domu objęty jest opieką lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry. Nad stanem zdrowia naszych Mieszkańców czuwają pielęgniarki, psycholog, opiekunowie i rehabilitantka. Wykonujemy min. zabiegi rehabilitacyjne, masaże, ćwiczenia na Atlasie i rowerku rehabilitacyjnym oraz prowadzimy rehabilitację przyłóżkową. Każdemu Mieszkańcowi pomagamy z taką samą troską i zaangażowaniem. Na terenie DPS-u funkcjonuje Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczy (w skład zespołu wchodzą: psycholog, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor d/s kulturalno - oświatowy, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik fizjoterapii, opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe), którego najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuacji bytowej i socjalnej. Ponadto pomagamy naszym Mieszkańcom podjąć decyzję w sprawie wyboru  pracownika pierwszego kontaktu oraz współpracujemy z rodzinami Mieszkańców.

Budynek i jego otoczenie nie ma barier architektonicznych, ma zamontowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonuje system przyzywowo - alarmowy. W budynku znajdują się:

  • pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe,                                               

  • pokoje pobytu dziennego,

  • jadalnie,

  • gabinet medycznej pomocy doraźnej,

  • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

  • kuchenki pomocnicze,

  • pralnie,

  • pokój gościnny,

  • kaplica. 

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej trzy posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę.


Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.