Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


99-300 Kutno, Oporowska 27

24 254-25-36 fax 24 253-35-35

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Nasz Dom istnieje od 1990 roku. Zgodnie z zapisem statutowym Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. DPS Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w północnej części miasta Kutna, w pewnej odległości od głównych tras komunikacyjnych. Działka , na której znajduje się placówka usytuowana jest na terenie płaskim, o powierzchni 2,966 ha, ogrodzonym i częściowo utwardzonym. Dom posiada rezerwowe zasilanie energetyczne z własnego agregatu. DPS    Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmowo – przeciwpożarowy.

Budynek mieszkalny otoczony jest pasem zieleni, w pejzaż którego wkomponowane są altany, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W sąsiedztwie Domu znajduje się ogród warzywny, uprawiany przez grupę podopiecznych w ramach ergoterapii. Ciekawe usytuowanie placówki i wiele malowniczych zakątków pozwalają w ciszy i spokoju obcować z pięknem przyrody. Okoliczne pola i łąki są wspaniałymi terenami do spacerów, relaksu i wypoczynku.

Placówka zapewnia pokoje jedno, dwu i trzyosobowe z łazienkami, wyposażone zgodnie z indywidualnymi potrzebami i gustami mieszkańców. Dla odwiedzających z poza miasta przygotowane są pokoje gościnne. Odpowiednią temperaturę we wszystkich pomieszczeniach zapewnia zmodernizowana, nowoczesna i ekologiczna kotłownia.

Głównym zadaniem Domu jest organizacja życia mieszkańców w zakresie całodobowej opieki, zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

DPS Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 140 osób. Wiek mieszkańców mieści się w przedziale od 18 do 95 lat. Wszyscy podopieczni otrzymują świadczenia w formie rent, emerytur i zasiłków. Zgodnie ze statutem Domu mieszkaniec ponosi opłaty za pobyt i utrzymanie.

Zasadniczym celem Domu jest zapewnienie podopiecznemu bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości oraz doprowadzenie do samodzielności w zależności od fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańca.

DPS Diagnozowanie potrzeb mieszkańców oraz konstruowanie i realizacje indywidualnych planów wsparcia koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów opiekuńczo-terapeutycznych powołanych w Domu Pomocy Społecznej.

Pracownik pierwszego kontaktu współpracując z mieszkańcem wspiera go we wszystkich jego poczynaniach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz religijnych na terenie Domu i poza nim. Dom zapewnia jego mieszkańcom fachową opiekę lekarza rodzinnego oraz opiekę pielęgniarską. Umożliwia również korzystanie z różnego rodzaju konsultacji i porad na terenie miasta. Placówka posiada wiele pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Oferujemy naszym podopiecznym całodobową profesjonalną opiekę wykonywaną przez wyspecjalizowany personel.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.