Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


99-311 Bedlno, Pniewo 91

tel./fax 24 285 10 69

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Pniewie zlokalizowany jest na wsi w gminie Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie. Otoczony jest pięknym parkiem umożliwiającym mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz odpoczynek w ciszy i spokoju.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.

Warunki mieszkaniowe

Budynek Domu jest dwukondygnacyjny pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windę i podjazdy. Dom dysponuje 72 miejscami w pokojach dwu i trzyosobowych, które spełniają określone przepisami standardy. Wszystkie pokoje posiadają instalację przyzywową i przeciwpożarową. Na terenie Domu znajduje się kuchnia, stołówka, pralnia, sale terapii zajęciowej, podręczna biblioteka, gabinet doraźnej pomocy medycznej, gabinet rehabilitacji, kaplica.

Zakres świadczonych usług

Dom świadczy usługi:

w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
wspomagające, polegające na:
 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną.
Dom Pomocy Społecznej dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników która zapewnia opiekę na wysokim poziomie.

W Domu zatrudnione są pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuta, instruktor terapii zajęciowej, pokojowe, pracownicy administracji, pracownicy obsługi.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.