Dom Pomocy Społecznej

Łanowa 41

30-725, Kraków

tel. 12 650 56 00

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom jest jednostką publiczną, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dom powstał w 1994r., mieścił się wówczas w jednym budynku i posiadał miejsca dla 80 mieszkańców. W 1998r. placówka została rozbudowana - przystosowano dwa dodatkowe budynki, powiększając dotychczasową liczbę miejsc do 220. Jednocześnie rozszerzono zakres usług terapeutyczno - socjalnych, tworząc nowe pracownie oraz dodatkowe pomieszczenia wspólnego przebywania dla mieszkańców. Od 1 stycznia 2009 Dom powiększył się o kolejny budynek i obecnie zapewnia 318 miejsc.

Dom mieści się w pięciu budynkach: przy ul. Łanowej 41, ul. Łanowej 41a, ul. Łanowej 41b, ul. Łanowej 43d i ul. Łanowej 43e. Dom zapewnia dobre warunki lokalowe swoim mieszkańcom: pokoje są jedno-,dwu-,trzyosobowe, wyposażone w nowy i funkcjonalny sprzęt: tapczany lub łóżka, szafy, półki, szafki nocne lub komody, stół, krzesła. Mieszkańcy mają możliwość częściowego wyposażenia pokoi we własne meble, sprzęt RTV, inne przedmioty osobiste.

Dom umożliwia mieszkańcom w zależności od stanu psychicznego posiadanie klucza do własnego pokoju. Ponadto w Domu znajdują się łazienki z natryskami i wannami oraz ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Sposób urządzania i wyposażania łazienek oraz toalet, zamocowane uchwyty i poręcze, zapewniają bezpieczeństwo i intymność osobom z nich korzystającym.

Dom posiada własną kuchnię, pralnię i prasowalnię. Posiłki spożywane są przez mieszkańców w jadalni lub, wg ich wyboru bądź stanu zdrowia w pokojach. Ponadto w Domu urządzone są miejsca wspólnego przebywania, przeznaczone do aktywizacji i rekreacji: sale dziennego pobytu, telewizyjne, oranżeria z wyjściem na taras wypoczynkowy. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, a także spędzać wolny czas w kawiarni. Uczestniczenie w praktykach religijnych ułatwia kaplica znajdująca się w placówce.

W Domu znajdują się gabinety: lekarskie, zabiegowe, pokoje psychologów oraz pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni do schorzeń mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto dla mieszkańców chętnych do spędzania czasu na wolnym powietrzu urządzone zostały altany, ławeczki oraz zadaszone miejsce do grillowania.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Domu powinny złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskującego. Przyjęcie do DPS następuje na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez MOPS w Krakowie.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.