Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


11-036 Gierzwałd, Grazymy 1

tel./fax 089 513 14 61

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

94
2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


DPS w Grazymach przeznaczony jest dla 94 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn. Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały. Dom może przyjąć osoby niepełnosprawne intelektualnie na czas określony po wcześniejszych uzgodnieniach.

Dom wyposażony jest w gabinety rehabilitacji. Wyposażone są dla potrzeb mieszkańców, znajdują się w nich: UGUL(ćwiczenia w odciążeniu), rower statyczny, rotor, atlas do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne itp. Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w stoły do ćwiczeń manualnych, aparaty do zabiegów fizykalnych, lampy Solux, urządzenia do inhalacji, wanną do hydromasażu. Całodobowo czynne jest ambulatorium, gdzie dyżurują pielęgniarki.
Mieszkańcy Domu pod opieką lekarza rodzinnego na zasadach ogólnych, ponadto lekarz przyjeżdża raz w tygodniu do Domu.

Dom prowadzi różnorodne formy terapii zajęciowej w formie pracowni : plastycznej, politechnicznej, muzycznej, ceramicznej i teatralnej. Ponadto funkcjonuje terapia zajęciowa w formie geoterapii czyli prowadzenia ogrodu warzywnego i sadów owocowych oraz zooterapii - prowadzenie drobnej przydomowej hodowli żywego inwentarza: kozy, świnie, króliki, psy, koty. Prowadzona jest również hipoterapia. Dom dysponuje dwoma konikami polskimi.
Mieszkańcy dobrowolnie współuczestniczą w codziennych pracach domowych i gospodarczych Domu.

Dbamy o stałe kontakty naszych mieszkańców z rodzinami. Organizujemy corocznie "Dzień Rodziny" - spotkanie wszystkich Rodzin, Mieszkańców i Pracowników Domu w okresie wiosennym. Staramy się by jak najwięcej naszych podopiecznych wyjeżdżało na święta , wakacje, turnusy rehabilitacyjne i wypoczynek. Pomagamy w wyjazdach i powrotach do naszego Domu.

DPS utrzymuje kontakty z domami pomocy społecznej oraz z innymi placówkami społecznymi. Organizowane są wspólne imprezy integracyjne między innymi : majówki, święto pieczonego ziemniaka, powitanie wiosny - topienie Marzanny, bale karnawałowe, Walentynki , spotkania integracyjne. Szczególnie miły i ciepły kontakt Dom utrzymuje z podobnym ośrodkiem dla kobiet w Jezioranach.

Nasz Dom współpracuje ze Szkołami, Domami Kultury, organizacjami społecznymi Gminy Gietrzwałd na terenie której położony jest Dom. Ponadto bierzemy udział w życiu kulturalnym regionu występując w festiwalach teatralnych, wystawiając prace plastyczne wykonane przez naszych mieszkańców.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.