Dom Pomocy Społecznej

Jasieniec 69

66-320, Trzciel

95 743 12 75, 743 12 22

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

72
1,2,3
70%
3116

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu jest położony na terenie gminy Trzciel w Powiecie Międzyrzeckim. Znajduje się przy trasie Trzciel – Międzyrzecz w odległości 4 km. od trasy Poznań – Świecko.  

Teren wokół domu to niewielki las oraz sąsiadujące z nim okoliczne gospodarstwa rolnicze.  

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu to dom stałego pobytu, który jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom posiada 70 miejsc dla pensjonariuszy.

Nasza kadra pracownicza posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, a tym samym zapewnia kompleksowe zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców.

Warunki w naszym domu umożliwiają mieszkańcom m.in. posiadanie własnych rzeczy takich jak meble, środki czystości i higieny osobistej.  Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego korzystania z przepustek, wyjazdów, dysponowania własnymi środkami finansowymi zgodnie z potrzebami.

Wyżywienie:
Naszym mieszkańcom zapewniamy:
 • 3 posiłki dziennie,
 • osobom przewlekle chorym oraz na zlecenie lekarza podaje się do 5-ciu posiłków w ciągu dnia,
 • podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę,
 • w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony,
 • mieszkaniec na życzenie może spożywać posiłki w pokoju.

Warunki socjalne:
Naszym mieszkańcom zapewniamy:
 • miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędny sprzęt,
 •  odzież i obuwie, środki czystości i higieny osobistej,
 • całodzienne wyżywienia,
 • opiekę medyczną i pielęgniarską,
 • zabiegi lecznicze i usprawniające,
 • dostęp do kultury i rekreacji,
 • spokój i bezpieczeństwo,
 • stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb duchowych i religijnych zgodnie z wyznaniem.

Warunki bytowe:
Naszym mieszkańcom zapewniamy:
 • pokoje 1, 2, 3 osobowe;
 • rozwiązania architektoniczne, które są dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych;
 • pokoje wyposażone w niezbędny sprzęt, dobrany indywidualnie do potrzeb mieszkańców;
 • pomieszczenia sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w różnym stopniu

Główne kierunki pracy:

1. Praca indywidualna z mieszkańcem.
2. Praca grupowa.
3. Pomoc i wsparcie w środowisku lokalnym.
4. Podtrzymywanie kontaktów w rodzinie i odbudowanie zerwanych więzi.
5. Organizacja czasu wolnego.
6. Różne formy aktywizacji społecznej.
7. Wspólne imprezy
8. Organizacja świąt
9.  Współpraca z instytucjami.
10. Współpraca z rodzinami.


Naszym mieszkańcom zapewniamy:
zajęcia kulinarne, zajęcia krawiecko-dziewiarskie muzykoterapię, zajęcia plastyczno-artystyczne, dramoterapię, biblioterapię,  formy teatralne, zespół śpiewaczy, grupę sportową, grupa ogrodniczo-przyrodniczą, kawiarenkę internetową, aktywny wypoczynek - nordic walking, grupa taneczną.

Dom Pomocy Społecznej w „Jasieńcu” działa na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr PS.II.AKac9013/7/06 z dnia 8 czerwca 2009roku zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony, jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego.


Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
choroby psychiczne i neurologiczne
Placówka nie przyjmuje osób:
Nie odpowiadających profilowi domu.
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 72 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
winda w trakcie realizacji
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz Rodzinny - wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz Psychiatra
- wizyta 1 x w miesiącu raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: codziennie, opiekunek: 2
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 2
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
Ruchowa, ogólnousprawniająca, terapia sportem, rekreacja i turystyka.
Sprzęt rehabilitacyjny
Atlas gimnastyczny, reter itp.
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
Muzykoterapia, zajęcia z psychologiem, choreoterapia, zajęcia plastyczne.

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
3116,37 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja  
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia
Częściowa opłata za leki i pobyt.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.