Dom Pomocy Społecznej

Szarcz 30

66-330, Pszczew

tel. 95 749 10 09

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Szarczu dla młodzieży i dzieci (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzony jest przez Siostry Felicjanki.

Obiekt, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej został wybudowany w 1920 r. W okresie powojennym budynki zostały przeznaczone na cele Zakładu  Specjalnego „Caritas”. Oficjalne otwarcie odbyło się 06.02.1959 roku. Był to pierwszy dom tego typu w ówczesnym województwie zielonogórskim prowadzony przez osoby świeckie.

W 1963 roku na prośbę przedstawicieli „Caritasu” przybyły do tego Domu Siostry Felicjanki z Przemyśla, które podjęły pracę jako wychowawczynie i pielęgniarki współpracujące z personelem świeckim. Kierownictwo nad domem przyjęły siostry w lutym 1964 roku.

Od tego czasu liczba personelu, zarówno świeckiego, jak i zakonnego zmieniała się i stopniowo zwiększała. Obecnie pracuje 16 sióstr, 26 personelu świeckiego i mieszkają 53 wychowanki.

Budynki mieszkalne, znacznie rozbudowane, dostosowane są do potrzeb mieszkanek.

Dom pomocy społecznej jest to placówka, która zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Jest to placówka, zapewniająca całodobową lub dzienną pomoc niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do nich kwalifikowane są również osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast taka osoba potrzebuje stałej opieki. Mając na względzie dobro drugiego człowieka, placówka taka powinna zapewnić człowiekowi godność, intymność, wolność, rozwój osobowości, niezależność, wolny wybór, poczucie bezpieczeństwa.

Każdy mieszkaniec domu pomocy społecznej ma zapewnioną opiekę zaspakajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.