Dom Pomocy Społecznej

Polanki 121

80-308, Gdańsk

tel. 058 552 19 52, 058 552 33 32

Dodaj opinię

99
1,2
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku-Oliwie ul. Polanki 121 powstał w 1978 r, położony jest w malowniczej okolicy w otoczeniu parku i lasu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dysponuje 99 miejscami w pokojach jedno i dwuosobowych. Do placówki kierowane są osoby na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku.

Dom zapewnia całodobową opiekę mieszkańca, zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe oraz umożliwia korzystanie z usług zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów.

Pensjonariusze mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, biblioteki, czytelni, kawiarni, fryzjera.

Posiadamy salę gimnastyczną, gabinety fizykoterapii, hydroterapii i laseroterapii.

Mieszkańcy biorą aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie Domu ( zabawy, koncerty) i wycieczki.

Na terenie placówki znajduje się kaplica rzymsko-katolicka.

Utrzymujemy kontakty ze szkołami, organizacjami kombatanckimi, społecznością lokalną np. kluby Seniora oraz z innymi Domami Pomocy Społecznej na terenie kraju.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.