Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


88-324 Jeziora Wielkie, Siemionki 13

52 318 76 23

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach został utworzony na mocy Decyzji nr 130/82 Wojewody Bydgoskiego z dnia 18 stycznia 1982r. Zgodnie z tą decyzją, z dniem 1 stycznia 1982r. uruchomiono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego, podległy Wojewodzie Bydgoskiemu.

 Zadaniem DPS w Siemionkach było zapewnienie osobom dorosłym obojga płci dotkniętych przewlekłą chorobą i nie wymagających leczenia szpitalnego, stałej ogólnej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i opieki psychiatrycznej. Dom prowadzony był w oparciu o plan finansowo-gospodarczy zatwierdzany każdego roku przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

Na potrzeby DPS został przekazany przez Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy obiekt w Siemionkach, tj. dwa piętrowe budynki i dworek wybudowany w stylu klasycystycznym, będący do czasu II wojny światowej własnością rodziny Jaruzelskich. Stworzyło to możliwość zorganizowania Domu dla około 80 osób przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego. W Domu tym, w pierwszej kolejności, zostali objęci opieką ogólną i psychiatryczną pacjenci z wojewódzkiego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, którzy nie wymagali leczenia szpitalnego i nie mogli powrócić do własnych środowisk.

Od początku funkcjonowania w DPS mieszkają tylko kobiety.

Pod koniec lat 80-tych dwa bloki mieszkalne połączono tzw. „łącznikiem”. Pozyskano w ten sposób dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na pralnię, jadalnię i pokoje mieszkalne. Pozwoliło to zwiększyć liczbę Mieszkanek do 98 osób.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Mogileńskiego. Stało się tak w związku z reformą administracyjną kraju. Została również zmieniona podległość DPS,

a jednostką urzędową od 1999 roku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.