Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


88-121 Chełmce, Tarnówko

tel. 52 351 68 84

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla 80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn. Posiada zezwolenie na jego prowadzenie wydane na czas nieokreślony. Dom jest jednostką stacjonarną, świadczącą osobom wymagającym całodobowej opieki usługi bytowe, opiekuńcze, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Celem Domu jest stworzenie mieszkańcom warunków godnego życia w poczuciu bezpieczeństwa.
Mają zapewnione pokoje jedno, dwu i trzyosobowe, wyposażone zgodnie z wymogami standaryzacji. Wszystkie posiadają instalację przyzywową i przeciwpożarową. Budynek wyposażony jest w windę jak również odpowiednią liczbę łazienek i toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Metody i formy pracy w tym DPS-ie zostały dostosowane do ogólnego stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, upodobań oraz zainteresowań mieszkańców. Propozycje zajęć zostały opracowane dla każdego stopnia upośledzenia umysłowego. Aktywizacja zajmuje w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku jedno z najważniejszych zadań, mając na celu rozwijanie zainteresowań i mobilizację mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego.

Do dyspozycji mieszkańcy mają:

Pracownię rękodzielniczą w której mieszkańcy wykonują różne rzeczy w oparciu o wszystkie możliwe materiały. Wykorzystuje się tu zarówno papier, farby, klej, glinę oraz wiele innych rzeczy. Wytwory rękodzielnicze prezentowane są podczas wystaw i konkursów. Formami pracy są : ikebany, quling, wiklina papierowa, robótki ręczne, zdobnictwo.

Salę rewalidacyjną, której celem jest poszerzenie świata doznań oraz wyzwalanie aktywności poznawczej i społecznej. Program zajęć obejmuje elementarne umiejętności czytania, pisania, liczenia, orientację w czasie i przestrzeni. Sala wyposażona jest w komputer przeznaczony do nauki za pomocą programów multimedialnych.
W kuchni terapeutycznej mieszkańcy uczą się obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego oraz wyrabiają w sobie nawyk estetycznego nakrywania do stołu, posługiwania się sztućcami. Przyrządzają rozmaite potrawy , surówki, pieką ciasto.

Salę Doświadczania Świata jest przeznaczona jest dla mieszkańców z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Głównym celem terapii jest doświadczenie świata zmysłami wzroku, węchu, słuchu i dotyku. Sala wyposażona jest w łóżko wodne, basen kulkowy, światłowody, wibropodest, emiter zapachów, kolumnę wodną itp.

Sala rehabilitacyjna oferuje zabiegi w zakresie : kinezyterapii (atlas, trenażer eliptyczny,rotor), fizykoterapii ( bioptrom, sollux), masaż ręczny i wodny.

Sala sportowa wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt sportowy ( atlas, bieżnia, worek treningowy). Zajęcia dostosowane są do możliwości fizycznych mieszkańców, swoją sprawność fizyczną zaprezentować mogą na zawodach i spartakiadach.

W sali do muzykoterapii zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia instrumentalno – wokalne ( nauka i poznanie piosenek, gra na instrumentach muzycznych). Dodatkowo prowadzone są zajęcia z choreoterapii oraz dramy.

Sala do biblioterapii wyposażona jest w bogaty księgozbiór oraz codzienną prasę. Polega na korzystaniu z czasopism i książek, które stymulują rozwój myślenia i wiedzy. Udział w zajęciach ma charakter bierny i czynny.
Ponadto mieszkańcy korzystają z kuchenki pomocniczej, kaplicy, palarni, pokoju gościnnego. Biorą udział w imprezach kulturalno – oświatowych, turnusach rehabilitacyjnych, obozach harcerskich, wycieczkach.

W Tarnówku oferowana jest również opieka pielęgniarska, lekarską (internistyczna, psychiatryczną i inna specjalistyczna). Mieszkańcy mogę liczyć na całodobową opiekę i pielęgnację oraz pełne wyżywienie – w tym diety specjalistyczne.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.