Dom Pomocy Społecznej

Sulechowska 1

66-132, Trzebiechów

68 351 41 11

Dodaj opinię

105
1-4
70%
2958

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Trzebechowie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie oferuje swoim podopiecznym usługi w zakresie potrzeb bytowych gwarantując im miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości.
Usługi opiekuńcze wykonywane przez pracowników DPS – u obejmują udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację oraz niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych.
Usługi wspomagające polegają na umożliwieniu mieszkańcom udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturowych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, umożliwieniu podjęcia pracy terapeutycznej, zapewnieniu przechowywania wartościowych przedmiotów.
W Domu Pomocy Społecznej prowadzone są usługi terapeutyczne takie jak psychoterapia, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa.

Pracownicy DPS – u pomagają podopiecznym w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem.

Ponadto w DPS – ie prowadzone są usługi rehabilitacyjne: fizykoterapia (galwanizacja, jonoforeza, diadynamik, światłolecznictwo, inhalacje pneumatyczne), kinezyterapia (ćwiczenia trzyłóżkowe – bierne, czynnobierne, pionizacja, nauka i doskonalenie chodu). Natomiast w gabinecie prowadzone są kompleksowe ćwiczenia w UGUL-u, gimnastyka zespołowa, ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe, ogólno usprawniające. Pensjonariusze uczestniczą także w aktywnych spacerach pieszych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej korzystają również z usług religijnych.


Co ciekawe wnętrza DPS–u kryją w sobie nie lada perełkę, czyli jedyne w Polsce dzieła Henry`ego van de Velde, który jak się okazało dopiero w 2003 r., pozostawił w budynku DPS-u wspaniałe akcenty sztuki secesyjnej w postaci ornamentyki, mebli i innego wyposażenia wnętrz.

 

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Choroby przewlekłe somatyczne
Placówka nie przyjmuje osób:
Niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie chorych, matek z dziecmi, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Wykształcenie wyższe medyczne, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania instytucjami pomocy społecznej.
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 105 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Winda, podjazdy
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Łóżko, stół, krzesła, szafa ubraniowa, szafka przyłóżkowa.
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz Internista - wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1, opiekunek: 15
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 3
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji

Kinezyterapia, fizykoterapia.
Kinezyterapia: ćwiczenia czynne, bierne, przyłóżkowa, masaż leczniczy.
Fizykoterapia: zabiegi z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapia.

 

 

 

 

Sprzęt rehabilitacyjny

UGUL z zestawem podwieszek k.d i k. g, drabinki, bieżnia motorki kończyn dolnych i górnych, rowerki, pionizator,

aqwawitro, pole magnetyczne, poduszka i materac, inhalator, lampa solux i biotron, apara Galwatronik i interdyn.

 

 

 

Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii

Terapia grupowa, indywidualna i przyłóżkowa, biblioterapia, choreoterapia,silwoterapia, ludoterapia, muzykoterapia,

terapia psychologiczna.Terapia rozrywkowa (zabawowa), ergoterapia.

 

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń   Częściowa odpłatność rodziny, gminy i mieszkańca.
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
2958.48 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja  
Dodatkowe płatności
DPS dopłaca powyżej limitu za leki i pampersy
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.