Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 220

56 654 56 17, 56 654 56 42

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

120
1-4
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej stałego pobytu przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom dysponuje 120 miejscami, w tym dla:

  • osób w podeszłym wieku 75 miejsc,
  • osób przewlekle somatycznie chorych 45 miejsc.

Zasady odpłatności za pobyt w "Domu" regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z dnia 15.04.2004r. Nr 64 poz. 593).

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Do podstawowych zadań Domu należy realizacja zadań pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych aktach prawnych.

Do zadań Domu w szczególności należy:

  • tworzenie na terenie "Domu" warunków odpowiedniej infrastruktury socjalnej,
  • świadczenie usług:
    bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Do zadań Domu należy także:

  • aktywizowanie mieszkańców w celu poszukiwania nowych wartości życia i możliwości samodzielnego działania,
  • wzbogacanie życia mieszkańców oraz wpływanie na jego pozytywne zmiany.

Dom może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

Organem prowadzącym Dom jest Gmina Miasta Toruń.

Decyzje administracyjne w sprawie kierowania do Domu wydaje na podstawie stosownego upoważnienia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu lub inna upoważniona osoba.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (1)


2011-12-11
Dziękuję pracownikom Oddziału Somatycznego za opiekę nad moją siostrą Haliną przebywającą w DPS od 2 lat.Miła atmosfera i dobry klimat panujący w tym domu jest zasługą Pani W.Łaski która zawsze służy radą i pomocą.Miło jest przekraczać próg tego domu mając świadomość,że moja siostra Halina czuje się dobrze.

Krystyna

Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.