Dom Pomocy Społecznej

Szprotawska 19

67-120, Kożuchów

tel.fax 068 459 93 92, 068 459 93 91

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

109
1,2,3
70%
2953

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie  to jednostka stałego pobytu przeznaczona dla osób, które  wymagają całodobowej opieki z powodu choroby czy niepełnosprawności oraz dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

Celem funkcjonowania Domu jest przede wszystkim świadczenie usług mieszkańcom, które  zmierzają do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, wolności, godności i intymności oraz  pomocy w zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań. Wszystko to zapewnia kadra pracowników posiadająca odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje.

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie znajduje się w dwóch budynkach mieszkalnych ( Pawilon A i Pawilon B) połączonych ze sobą łącznikiem komunikacyjnym. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym wyposażonym w windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy niepełnosprawni mają zapewnioną pełną możliwość poruszania się zarówno w obrębie budynku jak i poza nim. Wokół budynku utworzono wiele ścieżek spacerowych, zlikwidowano krawężniki i utworzono pochylnie.

Dom wyposażony jest w sygnalizację przeciwpożarową z centralą alarmową i włączony jest do systemu ciągłego monitorowania pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pokoje:
Dom posiada 42 pokoje 1-, 2-, 3-, 4- osobowe wyposażone w instalację przyzywową, dodatkowo indywidualne urządzenia przyłóżkowe. Urządzenia takie znajdują się także w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
Dodatkowo pokoje wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafkę nocną i szafę odzieżową. Znajduje się także ława lub stół, krzesło lub fotel zgodnie z wolą mieszkańca. Każdy pokój posiada aneks sanitarny z umywalką i lustrem.

Do sprzętu tego należą: łóżka rehabilitacyjne wyposażone w uchwyty, drabinki, barierki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, podstopniki, stoliki, parawany, indywidualne termosy do posiłków i ciepłych napoi.


W Domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne dla jego mieszkańców:
• stołówka obsługująca mieszkańców w systemie dwuzmianowym,
• trzy pracownie terapii zajęciowej w tym: pracownia teatralno-muzyczna, artystyczno-plastyczna,
techniczno-artystyczna,
• sala rehabilitacji ogólnousprawniającej,
• pomieszczenie do masażu suchego,
• wydzielone i oznakowane aneksy dla osób palących z dostępem do okna,
• kaplica z wewnętrzną siecią telewizyjną, umożliwiającą osobom pozostającym w pokojach uczestnictwo w praktykach religijnych,
• klubokawiarnia z punktem bibliotecznym,
• świetlica dostosowana do pełnienia funkcji sali widowiskowej,
• pomieszczenie kuchenne z wyposażeniem, w którym mieszkańcy mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki
dodatkowe,
• pomieszczenie do samodzielnego prania odzieży,
• pokój gościnny.

Warunki bytowe:
• wyposażenie pokoju uwzględniające w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania mieszkańca,
• porządkowanie pokoju i innych pomieszczeń ogólnie dostępnych,
• wyżywienia dostosowanego do schorzenia mieszkańca uwzględniające jego osobiste upodobania,
• zapewnienie niezbędnej odzieży i artykułów higienicznych,
• usługi pralnicze i fryzjerskie i krawieckie.
• prawidłowa opieka, pielęgnacja i higiena.

Usługi wspomagające:
• wszelkie formy terapii zajęciowej, rekreacji i rehabilitacji,
• kontakty z rodziną i środowiskiem lokalnym,
• członkowstwo w Samorządzie mieszkańców,
• swoboda w realizacji praktyk religijnych według własnego wyznania.

Warunki socjalne:
• skorzystaćnie z urlopu, za który przysługuje mu zwrot kosztów za nieobecność,
• zrezygnowanie z pobytu w DPS,
• skorzystanie z meldunku tymczasowego,
• skorzystanie z przechowania w depozycie wartościowych rzeczy osobistych,
• swobodne wniesienie skargi lub wniosek do dyrektora Domu.

Warunki zdrowotne:
• dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących w ramach przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego,
• dostęp do konsultacji specjalistycznych, na które mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym lub samochodem przewozowym.


Dom działa na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr PS.II.Jel/Jaź/9013/1/2007  z dnia 26 września 2007r. zezwalającej na prowadzenie placówki na czas nieokreślony, jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego.

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
Uzależnionych (m.in. alkohol, narokotyki).
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe z Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej.
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 109 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Podjazdy, zjazdy, pomoce ortopedyczne, samochód-transport.
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu
Obiekt przestrzenny, długie i szerokie korytarze.

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz Rodzinny - wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz Psychiatra
- wizyta 1 x w miesiącu raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 2, opiekunek:
w nocy - pielęgniarek: , opiekunek: 4
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
Lecznicza w wielu schorzeniach, masaże.
Sprzęt rehabilitacyjny
Rowery treningowe, orbitek, mały atlas, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, stolik do ćwiczeń manualnych, UGUL, stoper, fotel do masażu, sprzęt do fizykoterapii.
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
Opiekuńcza z elementami treningu funkcjonalnego, opiekuńcza z elementami muzykoterapii, techniczno artystyczna, rękodzielniczo-plastyczna, taneczno-teatralna, kulinarna.

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń   alimentacja rodzin, OSP - do pełnych kosztów utrzymania
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
2953,00 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja   zaopatrzenie ortopedyczne, wyposażenie pokoju, pościel, bielizna, środki czystości, terapia zajęciowa, dowóz do wszystkich specjalistów. Imprezy kulturalno-oświatowe na terenie domu i poza nim, pełna obsługa, opieka całodobowa
Dodatkowe płatności
Brak
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.