Dom Pomocy Społecznej

Glińsk 51 a

66-200, Świebodzin

tel./fax 068 382 38 64

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

100
1,2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Glińsku położony jest w okolicy lasów w małej, spokojnej wsi oraz w pobliżu terenów zielonych pozwalających na spokojny spacer i wypoczynek na świeżym powietrzu.

Dom przeznaczony dla 100 przewlekle psychicznie chorych kobiet.

Przedmiot działalności:
1. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
2. Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców.
3. Dom umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunki bytowe:
Dom posiada 100 miejsc w 1-,2-,3-,4- osobowych pokojach urządzonych wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych mieszkanek. Część pokoi jest wyposażona w łazienki. W naszym Domu znajdują się także świetlice, pracownia terapeutyczna, sale telewizyjne, gabinet pielęgniarski i rehabilitacji oraz jadalnia.

Metody i formy pracy z mieszkankami:
Dostosowane są zainteresowań jaki i stanu zdrowia mieszkanek. Prowadzone są zajęcia  indywidualne i grupowe. Teatr, biblioterapia, rękodzieło artystyczne, plastyczne, gry logiczne. Wykonywana jest również indywidualna terapia przyłóżkowa. Zajęcia terapeutyczne prowadzą wykwalifikowani pracownicy tj. instruktor terapii zajęciowej, instruktorzy kulturalno-oświatowi, psycholog, pedagog.

Mieszkankom organizowane są wyjazdy w celach turystyczno-krajoznawczych, np. do Poznania, Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry a także wypoczynkowych, np. turunsy rehabilitacyjne w Dąbkach, Jarosławcu, w Świeradowie Zdroju. Mieszkanki uczestniczą także w wielu imprezach kulturalnych, integracyjnych, sportowych czy też tanecznych.

Rehabilitacja:
Mieszkankom zapewniona jest stała opieka rehabilitanta. Gimnastyka oraz zabiegi usprawniające dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz możliwości mieszkanki i prowadzone na zlecenie lekarza.

Wykorzystywany sprzęt to mi.in: ugul z osprzętem, rower rehabilitacyjny, wannę do hydromasażu, piłki gimnastyczne, lampa do koloroterapii. W okresie letnim zajęcia gimnastyczne prowadzone są również na świeżym powietrzu; na placu przed Domem i w ogrodzie.

Inne:
Nasz Dom zabezpiecza także sprawy socjalno-bytowe takie jak prowadzenie spraw urzędowych np. w ZUS, MOPS, Sądzie. Dział socjalny współpracuje ze środowiskiem rodzinnym naszych mieszkanek, pomaga w załatwieniu wielu spraw osobistych.


Dom Pomocy Społecznej w Glińsku działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Lubuskiego, Decyzja Nr PS.I.AKac.9013/1/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXVIII/251/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa Regulamin Organizacyjny uchwalony Uchwałą Nr 296/10 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 marca 2010 r. ze zm.

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Dom przeznaczony jest dla przewlekle psychicznie kobiet chorych.
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Zgodnie z wymaganiami.
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 100 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz Rodzinny - wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz Psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1, opiekunek: 6
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 3
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
Hydroterapia, chomoterapia, kinezyterapia, rehabilitacja przyłóżkowa.
Sprzęt rehabilitacyjny
Rowery stacjonarne, UGUL, wanna do hydromasażu, lampa Q-light, przybory rahabilitacyjne.
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
Ergoterapia, elementy biblioterapii, arteterapia, elementy emuzykoterapii, pedagogiczna, psychoterapia, terapia przyłóżkowa, socjoterapia, elelemnty filmoterapii.

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja  
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.