Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


48-140 Branice, Dzbańce 1

tel. 077 485 72 67, fax 077 485 70 35

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Budynek, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej ma swoją 90 – letnią historię. W 1916 roku czeski biskup Nathan zakupił majątek ziemski w Dzbańcach i wybudował pierwszy pawilon mieszkalny dla psychicznie chorych mężczyzn z terenów Śląska. Budynek stanowił wówczas filię branickiego szpitala, a opiekę sprawowały siostry zakonne, które prowadziły gospodarkę i administrację domu.Z dniem 01. 01. 1979 roku zapadła decyzja o utworzeniu samodzielnej placówki: Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, podległej Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Od 01. 01. 1999 roku Dom stał się samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej podległą Powiatowi Głubczyckiemu. W 2002 roku DPS wzbogacił się o windę osobową tak bardzo przydatną naszym mieszkańcom.

W 2007 roku przeprowadzono remont generalny pralni przekształcając ją w pawilon mieszkalny. W budynku dawnej pralni znajduje się pokój dziennego pobytu przeznaczony do zajęć terapeutycznych oraz osiem pokoi trzyosobowych z łazienkami przeznaczonymi dla mieszkańców. Z dniem 01.03. 2011 roku nastąpiła reorganizacja DPS Dzbańce w ramach której Dom stał się filią DPS Klisino. Zlikwidowano biura administracji dzięki, którym pozyskano pokoje mieszkalne i zostało przyjętych 47 nowych mieszkańców.

Obecnie w Domu przebywa 190 mieszkańców, w tym 97 mężczyzn i 93 kobiety. Działa sześć zespołów terapeutycznych :

  • I zespół terapeutyczny „Seniorki”,
  • II zespół terapeutyczny „Amazonki”,
  • III zespół terapeutyczny „Westalki”,
  • IV zespół terapeutyczny „Korsarze”,
  • V zespół terapeutyczny,
  • VI zespół terapeutyczny.

Podstawowe usługi świadczone przez Dom to :

  • usługi w zakresie potrzeb bytowych,
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi wspomagające.

Dom położony jest w malowniczej miejscowości , na terenie gminy Branice, 20 km. od Głubczyc , które są siedzibą powiatu. Teren wokół domu ( ok. 4 hektarów) jest pięknie zagospodarowany, znajduje się tam sad wiśniowy oraz ogród z dużą ilością drzew ozdobnych, altana, skalniak z oczkiem wodnym, mnóstwo rabat kwiatowych i trawników.

Każda grupa terapeutyczna ma do dyspozycji pokój dziennego pobytu. W budynku głównym znajduje się sala rehabilitacyjna, gdzie odbywają się zajęcia usprawniające schorzenia mieszkańców oraz kaplica, w której raz w tygodniu odbywają się msze św. Budynek mieszkalny oraz budynki ościenne wyposażone są w system alarmowo – przeciwpożarowy oraz system przywołujący, którego używa się w razie zaistniałej potrzeby. Podopieczni w ramach wolnego czasu mogą korzystać z zajęć terapeutycznych organizowanych na terenie domu jak : muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, ergoterapia, arteterapia, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia kulinarne , hortikuloterapia i inne.

Nasi mieszkańcy integrują się z miejscową ludnością uczestnicząc w imprezach religijnych i kulturalnych. Częstymi gośćmi w Domu są dzieci ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie oraz przedszkolaki z miejscowego przedszkola, przedstawiając różne inscenizacje. Mieszkańcy uczestniczą w różnych imprezach: zabawy karnawałowe, majówki, wieczorki taneczne, letnie grillowanie, mikołajki, andrzejki oraz w imprezach zorganizowanych przez zaprzyjaźnione DPS-y oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych tj.: przegląd zespołów artystycznych w Prószkowie , festiwal w Łubiu , Jarmark Niezwykłości w Opolu, przegląd Misteriów Męki Pańskiej w Głubczycach.

Kadrę Domu stanowią pracownicy przygotowani zawodowo do wykonywanej pracy posiadający duże doświadczenie. Wykwalifikowany personel zapewnia mieszkańcom całodobowa opiekę , pełne wyżywienie wg wskazań lekarza. Dwa razy w tygodniu do dyspozycji mieszkańców jest lekarz rodzinny, psychiatra oraz psycholog. Nasz Dom zapewnia mieszkańcom transport samochodem – przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych do poradni specjalistycznych oraz dokonywania indywidualnych zakupów. Gwarantujemy należytą opiekę bytową, medyczną, terapeutyczną, opiekuńczą, rozwój zainteresowań intelektualnych, smaczną kuchnię, miłą atmosferę oraz zrozumienie u całego personelu.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.