Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa

Św. Józefa 9

33-170, Tuchów

14 652 54 59, 14 652 32 43

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Organem prowadzącym Domu Pogodnej Jesieni jest Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie.  Jesteśmy placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniającą całodobową opiekę 45 osobom obojga płci, których wiek, niepełnosprawność, warunki bytowe czy zdrowie fizyczne wymagają stałej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Dom ma zasięg ogólnodostępny i służy mieszkańcom Powiatu Tarnowskiego, a w uzasadnionych przypadkach także potrzebującym spoza Powiatu.

Cele i zadania wypełniane są w duchu chrześcijańskiej miłości i służby człowiekowi. Aby te zadania mogły być realizowane, Dyrekcja zatrudnia pracowników o wysokich kwalifikacjach moralnych.  W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie jego praw i wolności osobistej, dostosowując odpowiednio zakres i poziom świadczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego mieszkańca.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.