Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


09-530 Gąbin, Koszalew 2

24 277 10 08

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
 Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie jest placówką całodobowego pobytu. Od 11 marca 2014r. przeznaczony jest dla 100 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
DPS w Koszelewie spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej(Dz.U.poz.964).
Decyzją Wojewody Mazowieckiego jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją
Nr 30.
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.
Dom respektuje zasadę podmiotowego traktowania mieszkańca, poszanowania jego godności i wolności jak również niezależności i intymności.
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie położony jest około 2 km od miasta Gąbin i około 23 km od miasta Płocka.
Teren należący do Domu to zespół pałacowo-parkowy z wkomponowanym nowym budownictwem. Kompleks ten obejmuje zabudowania, alejki i ścieżki spacerowe, skwery zieleni, utwardzone drogi dojazdowe, parkingi, chodniki.

Do kompleksu należą:

Zabytkowy Pałac, przeznaczony dla Warsztatów Terapii Zajęciowej pod patronatem Fundacji "Panaceum" w Płocku.

Nowoczesny Pawilon, przeznaczony dla 100 mieszkańców, całkowicie pozbawiony barier architektonicznych (winda, podjazdy, poręcze pomocnicze), w którym mieszczą się: 2 osobowe pokoje dla mieszkańców (w każdym pokoju znajduje się łazienka), dyżurka pielęgniarska, gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, świetlica, sala telewizyjna, stołówka, kuchenka podręczna, pokój fryzjerski. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz instalacje wczesnego wykrywania pożaru.

Oficyna, gdzie znajdują się: mieszkanie dla osób na usamodzielnieniu, biura, pralnia, mieszkania dla pracowników.

Kaplica, w której odbywają się msze święte i uroczystości religijne dla mieszkańców DPS i społeczności lokalnej.

Kuchnia i zaplecze kuchenne gdzie przygotowywane są posiłki dla mieszkańców i znajdują się magazyny spożywcze.

Zaplecze techniczne - magazyny, garaże, własna oczyszczalnia ścieków, kotłownie olejowe, ujęcie wody ze studni głębinowej.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.