Dom dla Osób Starszych w Brześciu Kujawski

Dodany
2018-09-05 11:31
przez NFP
Dom dla Osób Starszych w Brześciu Kujawskim

Ul. Okrzei 1
87-880 Brześć Kujawski
tel/fax: 54 234 36 03
e-mail: biuro@narodowafundacjapomocy.pl

Dyrektor

Robert Starzyński

tel: +48 604 714 615
e-mail: rstarzynski@poczta.onet.pl
e-mail: dyrektor@narodowafundacjapomocy.pl

Z-ca Dyrektora

Przemysław Sajdak

tel: +48 663 017 817
e-mail: biuro@narodowafundacjapomocy.pl

Narodowa Fundacja Pomocy Dom dla Osób Starszych w Brześciu Kujawskim spełnia wszelkie normy oraz standarty w związku z nowelizacją ustawy o Pomocy Społecznej, posiadamy pokoje 2 oraz 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym dla każdego z pokoi, windę z dostępem z każdej kondygnacji budynku nawet z piwnicy, posiadmy wykwalifikowany personel: pracowników socjalnych, specjalistę terapii uzależnień, lekarza rodzinnego, pielegniarki, psychologa, kierowcę, kucharki oraz personel pomocniczy.

Dom dla Osób Starszych w Brześciu Kujawskim jest koedukacyjny, dysponuje 50 miejscami i jest przeznaczone dla osób starszych. Osoby przebywające w Domu mają zapewnioną całodobową opiekę, 4 posiłki dziennie (w tym min. jeden gorący posiłek), pomoc w sprawach formalno-prawnych, niezbędną pomoc usługową w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, opiekę pielegniarską i medyczną, niezbędne lekarstwa, dowozu do lekarzy specjalistów, współpracę w realizacji kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy świadczeniobiorcą a pracownikiem socjalnym właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Pałac został zbudowany w 1894 r. w stylu eklektycznym, na wysokim kamiennym cokole, o ceglanych elewacjach i tynkowanym detalu architektonicznym. Góruje nad otoczeniem okrągłą wieżą.

Wznosi się w obrębie kolonii mieszkalnej, przy ulicy Okrzei, prostopadłej do głównej ulicy biegnącej przez całą kolonię (Traugutta). Położony jest w parku, otoczonym kamiennym murkiem.

Pałac obecnie został odrestaurowany oraz zostały wprowadzone udogodnienia m.in. winda oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Dodany
2018-09-05 11:53
przez NFP
http://www.narodowafundacjapomocy.pl/projekty/dom-dla-osob-starszych-w-brzesciu-kujawskim,58

Twoja odpowiedź


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.