Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"


91-480 Łódź, Przyrodnicza 24/26

42 655 30 30

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

44
1,2
70%
  
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Historia Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" w  Łodzi oraz jego siedziby, wg dokumentów, którymi dysponuje "Dom Kombatanta", rozpoczyna się w  r.  1970, kiedy to Uchwałą nr 38/347/70 Prezydium Rady Narodowej M.Łodzi z  dnia 5 maja 1970 r. zatwierdzono „założenia techniczno-ekonomiczne rozbudowy i  adaptacji obiektu przy ul. Przyrodniczej 24/26 przeznaczonego na dom rencistów dla członków ZBOWiD”.

Budynek – siedziba Domu, położony jest w  dzielnicy willowej na obrzeżach parku julianowskiego. Jest to wolno stojący czterokondygnacyjny budynek posiadający, niewielki, ciekawy ogród (z dwoma okazałymi tulipanowcami), w  którym pensjonariusze mogą bezpiecznie spędzać czas o  każdej porze roku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w  życiu Domu była uroczystość nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w  Łodzi, zasłużonego dowódcy majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” (Uchwała Nr XCIII/1969/14 w  sprawie nadaniu nowego statutu z  dnia 24 września 2014 r.).

Dom funkcjonuje w  sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze standardami określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 23 sierpnia 2012 r. w  sprawie domów pomocy społeczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz.964) i  przeznaczony jest dla osób w  podeszłym wieku.

Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy (obsługujący 3 kondygnacje tj. część mieszkalną), ponadto w poręcze dla osób niepełnosprawnych (w poręcze wyposażone są korytarze oraz łazienki i toalety), w system przywoławczo-alarmowy i system przeciwpożarowy.

Obiekt, dzięki dobudowaniu nowej klatki schodowej, wraz z głównym wejściem pozbawiony jest barier architektonicznych.

Placówka ze względu na liczbę mieszkańców (47 miejsc statutowych) spełnia wymóg kameralności.

Dom posiada pokoje mieszkalne jedno- i dwuosobowe (z zainstalowanymi umywalkami), pokój gościnny, kaplicę, jadalnię, świetlicę, pokój do terapii. Na każdym piętrze znajduje się lodówka oraz pomieszczenie z kuchenką elektryczną.

W Domu jest do dyspozycji mieszkańców gabinet zabiegowy, a także wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia bielizny.

Pokoje mieszkalne, mimo swojej niedużej wielkości, spełniają normatywne wymogi powierzchniowe i wyposażone są w niezbędne meble (tapczan, krzesła, szafa, stolik) i sprzęt (radio, czajnik, lampka).

Do dyspozycji mieszkańców Domu pozostaje wystarczająca ilość łazienek (wanny posiadają wysięgniki) i toalet.

Placówka zapewnia całodzienne wyżywienie (catering), całodobową opiekę, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej mieszkańców oraz w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających.

O mieszkańców troszczy się sprawny, wyróżniający się wysokimi walorami etycznymi Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, składający się m.in. z wysokokwalifikowanej kadry medycznej i opiekuńczej. Są wśród nich pielęgniarze, ratownicy medyczni, opiekunowie, instruktorzy kulturalno-oświatowi i terapii zajęciowej, pokojowe. Wszyscy oni są właściwie przygotowani pod względem merytorycznym i charakteryzują się odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi.

Dom zapewnia swoim pensjonariuszom całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem internistą, psychiatrą i psychologiem. Ponadto prowadzone są cykliczne zajęcia terapeutyczne, m.in. zajęcia manualne, plastyczne, biblioterapia, muzykoterapia.

Pensjonariusze mają zapewniony kontakt z rodziną, znajomymi, środowiskiem lokalnym, są odwiedzani przez młodzież harcerską, uczniów szkół i innych placówek oświatowych. Korzystają z gościnnych występów różnych artystów. Mają także dostęp do radia, telewizji, płyt video, prasy codziennej, książek.

Szkoły kształcące pracowników służb społecznych (Uniwersytet Łódzki) i opiekunów (w tym szkoły niepubliczne) regularnie przysyłają do naszej placówki swoich słuchaczy na praktyki. Mamy też stały kontakt z uczniami Technikum Masażu Leczniczego Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Nr 6 w Łodzi itp.

Szczególnymi przyjaciółmi "Domu Kombatanta" jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź - "Barka".

Utrzymywany jest stały kontakt z Parafią Najświętszego Serca Jezusowego, na terenie której znajduje się "Dom Kombatanta".

W Domu panuje dobra atmosfera, skutecznie zapobiegająca możliwym konfliktom, wynikającym z wieku, różnicy poglądów, doświadczeń i stanu zdrowia.

W "Domu Kombatanta" jego mieszkańcy znaleźli bezpieczną przystań w jesieni swego życia.

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 44 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz internista - wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz psychiatra
- wizyta 2 x w miesiącu raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1-2, opiekunek: 3-4
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 1-2
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
Sprzęt rehabilitacyjny
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.