Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


59-241 Legnickie Pole, Benedyktynów 4

76 858 21 64, 76 858 23 89

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (kobiety).

Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom pełną opiekę całodobową, a w jej ramach świadczy usługi w zakresie potrzeb:
  • bytowych tj. mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie czystości.
  • opiekuńczych tj. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.
  • wspomagających tj. podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej, aktywizowanie, usamodzielnianie, informowanie mieszkańców o ich prawach i obowiązkach.

W Domu funkcjonuje 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych o zbliżonej liczbie mieszkańców. W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:

  • dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów;

  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność;

  • nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców

  • umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim;

  • wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych;

  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.

Pracownie

Proponując mieszkańcom Domu różne formy terapeutyczne kierujemy się ich sprawnością psycho-fizyczną oraz ich potrzebami w tym zakresie. Uwzględniając powyższe utworzyliśmy szereg pracowni, których liczba systematyczne wzrasta. Największym zainteresowaniem cieszą się: pracownia muzyczna z teatrem, pracownia plastyczna,pracownia dydaktyczna, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia terapii kontaktowej ze zwierzętami, pracownia ceramiczna oraz zajęcia sportowe. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach pozwalają mieszkańcom zaistnieć na wystawach, konkursach olimpiadach dając satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie dużej wartości i jej sensu. Odrębną formą terapeutyczną są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne wycieczki, wyjazdy krajoznawcze rekreacyjne oraz zagraniczne.

Grupy mentorskie

Ideą przewodnią naszych programów terapeutycznych opiekuńczych wychowawczych są zasady normalizacji życia osób niepełnosprawnych przeniesione w warunki domu pomocy społecznej uwzględniające pory dnia, tygodnia, roku, czas na pracę i odpoczynek, prawo do podejmowania samodzielnych decyzji wszystkich wiele innych.

We wszystkich zespołach terapeutyczno-opiekuńczych działają łącznie 38 grup mentorskich liczące od 10 do 16 osób, którymi opiekują się wybrani mentorzy – wychowawcy. Każdy z mieszkańców ma możliwość wyboru z grona pracowników opiekuna pierwszego kontaktu. Ma też opracowany indywidualny plan wsparcia. Życie w małych rodzinach daje mieszkańcom możliwość lepszego komunikowania się i wzajemnego respektowania potrzeb.

Kadra

Realizacja programów terapeutycznych i wychowawczych jest możliwa dzięki zatrudnieniu wykształconej i doświadczonej kadry. W zespołach pracują: pracownicy socjalni, pedagodzy,pielęgniarki, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekunowie i personel pomocniczy. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kierunkach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na wysokim standardzie.Usługi pielęgniarskie świadczone są także mieszkańcom przez pielęgniarki kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a opiekę lekarską zapewnia naszym mieszkańcom Gminny Ośrodek Zdrowia w Legnickim Polu.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2019 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.