Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Recepta na walkę z koronawirusem - Dom Opieki Surmia z Warszawy

Pierwszym naszym krokiem jest rozpoznanie indywidualnych ludzkich potrzeb – po to, aby zapewnić wszystkim godziwy i szczęśliwy czas- tak na temat swojej działalności wypowiada się Pan Krzysztof Pawłowicz , manager Domu Seniora Willa Surmia, mieszczącego się na warszawskim Wilanowie. Placówka miała czynnie rozpocząć swoją działalność w marcu 2020r. Niestety, rozprzestrzeniająca się na dużą skalę epidemia to uniemożliwiła. Dom czeka obecnie niecierpliwie na poprawę sytuacji i możliwość przyjęcia pierwszych pensjonariuszy. Na temat walki z koronawirusem, właściciele domu wypowiadają się następująco.

- Przestrzeganie higieny w obecnej sytuacji powinno sprowadzić się do kilku punktów: anulowania odwiedzin rodzin i przyjaciół, sprawdzania temperatury każdej przybyłej i wchodzącej osoby, zmiany obuwia i ubrania w wyznaczonym miejscu i mycia rąk. Zalecam każdemu po przybyciu wypicie gorącego napoju w postaci herbaty - to ,,odkaża" jamę ustną i gardło. NAJWAŻNIEJSZYM jednak jest zaufanie do personelu. Pracownicy winni być uświadomieni co do reguł postępowania. W drugiej, bardzo ważnej kwestii, jaką jest opieka medyczna na pewno jest obecnie trudniej. Nie należy jednak narażać osób na niepotrzebne spotkania. Jeżeli osobisty kontakt z lekarzem nie jest konieczny można go zastąpić konsultacją telefoniczną. Z mojego doświadczenia- pamiętam jak wysyłałem zdjęcie odleżyn do dermatologa mms-em.

Należy uświadamiać swoich podopiecznych o panującym niebezpieczeństwie. Zawsze jednak powtarzałem i powtarzam: ,,Proszę się nie martwić, wszystko jest pod kontrolą i dobrze się skończy". I w to wierzymy, i tak działajmy. Wiadomą rzeczą jest, że nie należy odbierać całkowicie możliwości kontaktu podopiecznych z najbliższymi. Obecnie najbardziej niezawodny jest telefon (odkażamy!), sieć jest zawodna, bo zdarzają się teraz jej przeciążenia. Ponadto domy powinny organizować seniorom wsparcie psychologiczne w tym trudnym czasie. Powinno się również potwierdzać, przypominać że ci najbliżsi są i pamiętają, i się troszczą, informować kiedy nastąpi następny kontakt z ich strony.

Żeby podopieczni nie przeznaczali zbyt wiele czasu na zamartwianie należałoby zapewnić odpowiednią terapię zajęciową. Pamiętajmy jednak, że zawsze zajęcia z podopieczną/podopiecznym powinny być dostosowane do jego stanu i potrzeb. Kwarantanna nie ma tu dużo do rzeczy.

Kolejny punkt- pojawia się nagminny problem braku personelu. Nie ma rąk do pracy. To jednak znamienne, że Polacy stają się solidarni w trudnych sytuacjach. Do nas zgłosiła się ostatnio Pani, z propozycją wsparcia, jako wolontariuszka. Daje to świadectwo wrażliwości i empatii na drugiego człowieka. Reasumując: czas jest trudny dla nas wszystkich ale niezależnie od sytuacji należy postępować zgodnie z potrzebną rutyną i zasadami, analizując każdego dnia sytuację. Na koniec monologu przypomnę słowa Alberta Camis a (Dżuma): ,,Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione miłością".

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2020 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.