Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

„ABC filmowania”- warsztaty dla Seniorów

Komputery, cyfryzacja, coraz to nowe technologie i Internet to nieodłączne elementy współczesnego świata, bez których ciężko wyobrazić sobie życie. Dla młodych pokoleń korzystanie z tego typu dobrodziejstw to codzienność, ale i dla coraz większej rzeszy seniorów to temat już nie do końca obcy. Już w najbliższy czwartek, 11 kwietnia w lokalu Fundacji AKAT Ziemia Gościnna dla wszystkich, przy ul. Smolnej 13 sala nr 414 rozpoczną się warsztaty filmowania. Głównymi narzędziami podczas warsztatów będą: telefon komórkowy oraz komputer. Cykl warsztatów planowany jest na sześć trzygodzinnych zajęć- w każdy czwartek w godz. 9:00- 12:00. Adresatami spotkań są wszyscy chętni mieszkańcy Warszawy, w wieku 60plus.

Idąc z duchem czasu Seniorzy będą mieli okazję poznawać tajniki obsługi telefonu komórkowego do celów rejestracji zdjęć i filmów, przenoszenia ich do komputera, edycji dźwięku i obrazu oraz publikacji filmów w internecie. Kolejny punkt to próby tworzenia własnych tworów filmowych pod okiem prowadzących. Uczestnicy po nagraniu filmów, będą też mieli okazję zmierzyć się z programami edycji nagranych przez siebie materiałów za pomocą komputera.
Organizatorem zajęć jest AKAT Fundacja Ziemia Gościnna dla wszystkich, która działa w Polsce od 2002 roku. Jej cele skupiają się głównie na osobach starszych w wieku 60plus. Działalność opiera się na pomocy i wspieraniu ludzi często bezradnych w sprawnym funkcjonowaniu w obecnym świecie i radzeniu sobie w zwykłej codzienności. Chodzi tu głównie o wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz odrzucenie poczucia izolacji i osamotnienia. Fundacja dąży do wzmocnienia więzi międzyludzkich wśród osób starszych, które to często są przytłaczani tempem obecnego życia i zmian współczesnego świata. Nadmiar informacji też często wpływa niezbyt korzystnie na samopoczucie i odnalezienie się osoby starszej w codzienności, w której się obraca. Od 2013 roku Fundacja realizuje projekty kierowane do osób w wieku 60plus: spotkania tematyczne, warsztaty, szkolenia, wsparcie psychologiczne. Ponadto Fundacja prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, coaching grupowy i indywidualny oraz konsultacje psychologiczne.

Warsztaty „ABC filmowania” są realizowane w ramach projektu Kameleon współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapisy i informacje dostępne są pod nr tel. 661 707 208 lub adresem e- mail: akat@akat.org.pl
W imieniu organizatorów zapraszamy!

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.