Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej "Karmelkowa"


52-433 Wrocław, ul. Karmelkowa 25/27

tel. 071 364 53 17, fax 071 363 46 09

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej został oddany do użytku mieszkańców 12 października 1981 roku. Dom jest placówką stacjonarną - koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom spełnia obowiązujące standardy. Mieszkańcy mają zapewnioną profesjonalną obsługę medyczną, solidną opiekę socjalną i dostęp do bogatej oferty terapeutyczno - kulturalnej.

Formy rehabilitacji są bardzo zróżnicowane. Oprócz tego posiadamy, kaplicę, bibliotekę, amfiteatr, altanki, aleję spacerową, salon fryzjerski, sklep, oraz pomieszczenia terapii zajęciowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców staramy się w taki sposób zapełniać czas wolny, aby każdy kto bierze udział w spotkaniach i imprezach wychodził z nich bardziej uśmiechnięty i bogatszy duchowo. Na każdym oddziale funkcjonuje Rada Mieszkańców, która wspólnie z personelem, dba o dobre funkcjonowanie placówki.

Położenie

Położony jest w części południowej Wrocławia, na bardzo zielonym osiedlu Oporów. Dysponujemy dużym ogrodem z alejkami spacerowymi, altankami i fontanną, które umilają spędzanie czasu wolnego naszym mieszkańcom. Dojazd możliwy jest dzięki linii MPK nr 107 (większość kursów obsługują autobusy niskopodłogowe).

Warunki bytowe

W naszym Domu zamieszkuje 236osób. Budynek składa się z trzech oddziałów. Na dwóch z nich mieszczą się pokoje jednoosobowe i dwuosobowe, natomiast na trzecim, również pokoje wieloosobowe. Wszystkie pomieszczenia w miarę możliwości są przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby przyjemnie czuli się w swoich „czterech kątach”.

 Wyżywienie

 Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce lub w swoich pokojach. Podawane są trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadania, obiady i kolacje. Jadłospis uwzględnia diety mieszkańców. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego posiłku w razie potrzeby.

 Organizacja opieki

Opieka lekarska: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, dowóz naszym transportem do szpitali i lekarzy specjalistów.

Opieka pielęgniarska: rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów,  w ramach opieki realizujemy profilaktykę przeciwodleżynową, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie iniekcji, opatrunków, podawanie leków, zindywidualizowana higiena osobista.  Pielęgniarska opieka długoterminowa w zakresie określonym w umowie podmiotu zewnętrznego z NFZ.

Opieka socjalna: wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęciem do domu pomocy w celu ustalenia jej aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenie informacji o warunkach przyjęcia do domu pomocy, przyjmowanie mieszkańca do domu pomocy, współpraca z innymi sekcjami w celu stworzenia i realizacji indywidualnego planu wsparcia, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, współpraca z instytucjami.

Opieka specjalistyczna:

a)    Psycholog: diagnoza psychologiczna, ocena sytuacji społecznej mieszkańców przyjętych do DPS, współpraca w konstruowaniu i realizacji planów wsparcia, informowanie współpracowników o zalecanych formach pomocy i sposobie postępowania z podopiecznymi, aktywizacja mieszkańców we współpracy Działem Terapeutyczno – Opiekuńczym, w tym Sekcją Terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, terapia osób z zaburzeniami psychicznymi, psychoedukacja, rehabilitacja psychologiczna: osoby chore psychicznie (schizofrenia, depresja), niepełnosprawne intelektualnie, z uszkodzeniami organicznymi c.u.n. (po udarach, urazach), z zaburzeniami procesów poznawczych i zespołami otępiennymi, uzależnione od alkoholu, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, towarzyszenie osobom terminalnie chorym, konsultacje i porady dla rodzin mieszkańców, pomoc w rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauka rozwiązywania konfliktów, integracja ze środowiskiem zewnętrznym, kontakt z innymi ośrodkami, współpraca ze Stowarzyszeniem Ostoja, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół „Arka”, kontakt z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, wsparcie osób uzależnionych od alkoholu we współpracy z Terapeutą ds. uzależnień, który w ramach wolontariatu odwiedza nasz dom raz w tygodniu

Sekcja terapeutyczna

a)    Usługi wspomagajace sprawność mieszkańca oraz usamodzielnianie 

Na terenie Domu prowadzona są działania usprawniajace, mające na celu przede wszystkim usamodzielnienie mieszkańca oraz edukację, reedukację i doskonalenie wykonywania czynności dnia codziennego, przy ścisłej współpracy z personelem sekcji opiekuńczych. Główny nacisk kładzie się również na samorealizację i wzmacnianie samodzielności mieszkańca, a także na rozwijanie więzi społecznych i przeciwdziałanie samotności.

Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca - grupowa i indywidualna na sali  oraz indywidualna przy łóżku mieszkańca. 

Jedną z nowatorskich form usprawniania fukcji psychofizycznych jest dogoterapia. Została ona wprowadzona jako pierwsza wśród seniorów w woj. dolnośląskim i została szybko i ciepło przyjęta przez mieszkańców, przynosząc zawsze zamierzone efekty.

Pracownicy Zespołu Terapii Ruchowej wydają także opinie co do zasadności zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, współpracując w tym zakresie z Sekcjami Opiekuńczymi i Radami Mieszkańców.

Zadania Sekcji Terapeutycznych wykonują:

 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktorzy kulturalno-oświatowi,
 • rehabilitanci: terapeuci – specjaliści fizjoterapii, technicy fizjoterapii, masażyści;

b)    Terapia zajęciowa

Codzienne organizowanie zajęć oraz stosowanie form terapii zajęciowej zarówno w grupach, jak i indywidualnie, dostosowanych do możliwości psychofizycznych, zainteresowań i potrzeb mieszkańców. Eksponowanie prac, wykonywanych przez mieszkańców na zajęciach terapii zajęciowej, na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz promowanie tych prac w środowisku otwartym (konkursy, wystawy i in.).

Arteterapia: działanie obejmujące terapię z użyciem sztuk plastycznych. W ramach tych działań wykonujemy obrazy z wykorzystaniem różnych technik malarskich i różnych technik wypełniających, modelujemy i rzeźbimy w masie solnej, papierowej, glinie. Tkamy gobeliny, przygotowujemy elementy dekoracji z okazji świąt.

Muzykoterapia: zajęcia w Domu Pomocy Społecznej odbywają się w formie grupowej. Podczas zajęć łączone są 2 formy aktywności mieszkańców:

 • odbiorcza – polegająca na słuchaniu muzyki w sposób swobodny lub zadaniowy (terapeuta sugeruje rodzaj skojarzeń)
 • wykonawcza – związana z wykorzystaniem głosu(śpiew, ćwiczenia głosowe i dykcyjne); ruchu (elementy choreoterapii, rytmiki i tańca) oraz instrumentów perkusyjnych (tworzenie akompaniamentu rytmicznego do piosenek, dialog instrumentalny).

Biblioterapia: działania obejmujące zajęcia oparte na czytaniu i odbiorze dzieła literackiego. Przygotowywanie inscenizacji z mieszkańcami o różnej tematyce, na różne okazje, czytanie prasy codziennej i kolorowych tygodników oraz oglądanie filmów.

Kulinoterapia: regularne spotkania, wspólne pieczenie i przygotowywanie potraw  połączone z degustacją.

Ludoterapia: terapia za pomocą gier i zabaw.

Choreoterapia: forma terapii wykorzystująca ekspresję ruchową, oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną i fizjologiczną oraz na sferę kontaktów interpersonalnych.

Silwoterapia (spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu) – w ramach tej formy terapii organizowane są wyjazdy i wyjścia do parków, nad wodę, do ciekawych miejsc.

 c)    Działalność kulturalno – oświatowa:

Pensjonariuszom proponowane są różnorodne, często nowatorskie formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do wszelkiej sprawności fizycznej i umysłowej. Należą do nich m.in.: 

 • spotkania towarzyskie,
 • dostarczanie prasy i książek,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • projekcje filmów,
 • wyjścia i wyjazdy (kino, ogród, teatr),
 • ścisła współpraca ze środowiskiem,
 • odwiedziny dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń,
 • spotkania z seniorami miasta Wrocławia, klubami seniora,
 • spotkania między Domami Pomocy Społecznej,
 • wieczorki taneczne,
 • organizowanie imprez okolicznościowych (np. majówka).

Dużą wagę przywiązuje się do imprez rekreacyjno - sportowych, gdzie każdy z mieszkańców może zrealizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.

Opieka wspomagająca

Możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu.
Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Opinie i podziękowania (0)


Copyright © 2001-2015 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.pl


Copyright © 2001-2015 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.